• AZC in Zierikzee gaat niet door

  18 september − Het college van burgemeester en wethouders legt een voorstel voor aan de gemeenteraad om het dossier asielzoekerscentrum (AZC) Zierikzee voor nu te sluiten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft namelijk laten weten dat er geen AZC noodzakelijk is in Zierikzee. Lees verder

 • Mantelzorg doe je samen

  18 september − Het landelijke thema voor de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2016 is, “Mantelzorg doe je samen”. Het thema staat voor het delen van de vaak zware taak van de mantelzorger en om dit samen te kunnen doen. Samen met familie en anderen en daarbij de wens dat de omgeving ook oog heeft voor de directe mantelzorger. Lees verder

 • Bestuurswisseling en afscheid

  18 september − Afgelopen woensdag hebben we tijdens de ledenbijeenkomst van de VVD afscheid genomen van twee bestuursleden. Wim Jumelet en Emily Holtkamp. Lees verder

 • Inspirerende ledenbijeenkomst bij Saman Groep Zierikzee.

  18 september − Woensdag avond was de VVD Schouwen-Duiveland te gast bij de Saman Groep te Zierikzee. De ledenbijeenkomst was ook toegankelijk voor introducés en andere belangstellenden. Lees verder

 • Wij zijn de baas, niet het tuig

  16 september − Ons gezag moet hersteld worden. Wetten en regels gelden in dit land voor iedereen. Dat moeten we als overheid dan wel afdwingen en dat gebeurt te weinig. Niet kiezen voor pappen en nathouden maar deze gasten opjagen met alle middelen die we hebben. In ons land gelden regels. Overtreed je die, dan grijpen wij in. Consequent. Iedere keer. Lees verder

 • "Kan mijn zorgverzekeraar nu mijn medisch dossier inzien?"

  15 september − Over de nieuwe wet, die fraude in de zorg tegen moet gaan, doen veel spookverhalen de ronde. Logisch, want wat jij met een zorgverlener bespreekt is privé – en dat blijft het gelukkig ook. Maar wat houdt de wijziging van deze wet dan wél in? Lees verder

 • We zijn weer van start!

  07 september − Na het zomerreces is uw VVD-fractie afgelopen week weer aan de slag gegaan. Nast de gebruikelijke, lopende, zaken zijn er ook een aantal andere dossiers die onze aandacht verdienen. Onderhoud openbaar groen, de raadsverkiezingen in 2018, het netwerkontbijt, de communicatie in, van en namens de fractie: allemaal onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Lees verder

 • Mark Rutte in Zomergasten

  07 september − Zondagavond zat Mark Rutte als gast aan tafel bij Thomas Erdbrink. Tijdens de uitzending spraken zij onder andere uitgebreid over macht, MH17 en gewoontes. Lees verder

 • Facebook Live Sessie met Mark Rutte en Klaas Dijkhoff

  07 september − Over de eerste Facebook Live Sessie was Mark Rutte erg enthousiast. "Ik weet niet of het gaat werken, maar laten we het nog een keer proberen," aldus Mark Rutte. Lees verder

 • Ledenbijeenkomst in nieuwbouw Saman Groep

  07 september − VVD Schouwen-Duiveland organiseert op 14 september 2016 een openbare ledenbijeenkomst op de nieuwe locatie van de Saman Groep op het Business park in Zierikzee. Lees verder

 • Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker

  26 augustus − Het Hoofdbestuur heeft Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het Hoofdbestuur is verheugd dat deze once in a lifetime politicus bereid is om nogmaals bij de verkiezingen de VVD aan te voeren. Lees verder

 • "Vrijheid van meningsuiting" is geen excuus!!

  22 mei − De samenleving waarin we leven verruwt en polariseert. Ongenuanceerd en grof taalgebruik en onbehouwen gedrag lijken eerder regel dan uitzondering. Ik zie het op FaceBook en Twitter, ik zie het ook in de ‘echte wereld’ om me heen. Ik denk niet dat ik de enige ben, we zien of horen allemaal wel eens iets in onze samenleving wat ons niet zint. Lees verder

 • Afscheid

  10 mei − Vandaag 10 mei 2016, heb ik mijn ontslag ingediend bij de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland. Ik neem afscheid als wethouder op de raadsvergadering van 26 mei a.s. Lees verder

 • Alles heeft zijn tijd

  10 mei − Stef Bos en Frank Boeijen zingen het lied van Prediker. "We zijn deel van een groter geheel". Alle delen uit dat grotere geheel hebben een begin en een einde. In dit geval is het een tijdperk in de lokale politiek en specifiek binnen onze eigen VVD afdeling. Lees verder

 • Coalitie op koers

  10 mei − In de raadsvergadering van mei 2016 presenteert Robbert Lievense namens de raadsfracties van de coalitiepartijen “De Peilstok”. Een document waarin we als coalitie precies duidelijk maken hoever we staan met de realisatie van het collegeprogramma. Het duale stelsel in optima forma dus. Lees verder

 • Enthousiast!

  10 mei − Sinds 2010 mag ik secretaris zijn van de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. In die functie heb ik vele malen commissie- en Raadsvergaderingen bijgewoond op de beroemde rode stoeltjes in de Burgerzaal. Lees verder

 • Praat mee over de toekomst van de zorg in Zeeland

  13 maart − Commissie Toekomstige Zorg Zeeland in gesprek in vier regionale bijeenkomsten. Lees verder

 • Laurence Haack beoogd lid bestuur VVD Regio Zuid

  13 maart − Het Schouwen-Duivelandse VVD-raadslid Laurence Haack is voorgedragen als penningmeester van het nieuwe bestuur van de VVD Regio Zuid. Lees verder

 • Ontspullen

  13 maart − Over het verhaal van spullen – The Story of Stuff – van de Amerikaanse schrijfster en executive director van Greenpeace USA heb ik al eens geschreven. Het verhaal gaat over de snelweg die leidt van schaarser wordende grondstoffen naar accumulerende vuilnishopen. Het gaat over de migratie van het platteland naar de steden om fabrieken te vullen met goedkope arbeidskrachten waar de spullen – de tussenfase tussen grondstof en afval – worden gemaakt. En dat zo goedkoop en snel mogelijk. Een verhaal waarvan je het schaamrood op de kaken krijgt. Lees verder

 • Malik Azmani in Griekenland: "Dit kan zo niet langer"

  11 maart − We kennen allemaal de beelden van asielzoekers die massaal aankomen op de Griekse eilanden. Om met eigen ogen te zien hoe ernstig de situatie is, ging VVD-Kamerlid Malik Azmani er met een aantal collega’s heen. “Het huidige systeem werkt niet. We moeten stoppen met asielaanvragen in Europa en in plaats daarvan asielzoekers een veilige plek bieden in hun eigen regio.” Lees verder