Zo hadden we het niet bedoeld

In de Begrotingsraad van 13 november 2014 diende de VVD bij monde van onze toenmalige fractievoorzitter Wout vd Berg een motie in waarin het college gevraagd werd een beleid voor hondenbezitters op te stellen. We gaven daarbij ook een voorbeeld mee namelijk het hondenbeleid van Texel. Een gastvrij, vriendelijk hondenbeleid was ons doel voor gasten die hun trouwe viervoeter meebrengen maar ook voor onze eigen hondenbezitters.

Afgelopen donderdag bespraken we in de commissie Samenleving en Bestuur het voorstel voor hondenbeleid van het college. Helaas is het gastvrije, vriendelijke beleid dat wij toen voor ogen hadden niet uit de verf gekomen.

Op Texel wordt gesteld: uw hond mag komen waar u ook mag komen en daar waar schapen lopen of veel mensen zijn moet u hem aan de lijn houden (kort samengevat). Het voorstel dat wij nu hebben gekregen geeft een bijna algehele aanlijnverplichting, zware sancties voor het niet bij je hebben van opruimmateriaal en vooral veel regels.

Nu begrijp ik best dat er regels moeten zijn maar die zijn er nu ook al, namelijk in de APV. Het beleid dat we voor ogen hadden was juist gericht op het welkom heten en zich welkom voelen van hondenbezitters. De flyer die je op Texel krijgt uitgereikt bij de VVV is gewoon op internet te vinden. Heeft er dan niemand naar aanleiding van de motie even naar die gegevens gezocht?

De meeste hondenbezitters die ik de afgelopen periode gesproken heb hebben er begrip voor dat er regels moeten gelden. Het grootste probleem is echter het streng handhaven (nu al!) zonder enige uitleg en het ontbreken van voorzieningen. Vaak wordt ook meteen gevraagd waarom paardenpoep niet hoeft te worden opgeruimd en het niet opruimen daarvan nooit wordt gehandhaafd. Ik kan het niet uitleggen! Heb ooit van één ruiter gehoord dat hij na het op stal zetten van zijn paard, de route binnen de bebouwde kom nog een keer rijdt om op te ruimen, maar dat is een uitzondering.

De VVD fractie heeft een aantal vragen gesteld tijdens de commissie vergadering. We wachten nog even op de antwoorden maar helaas is het stuk niet geworden wat we hadden bedoeld. De meeste andere fracties hebben er echter geen problemen mee. Soms moet je erkennen dat iets niet uitpakt zoals je wilt. We zullen ons nu vooral moeten richten op de communicatie en daar waar nog mogelijk moeten bijsturen. Het gaat echter helaas nooit worden zoals op www.texel.net onder het kopje wandelen met honden.