VVD Schouwen-Duiveland houdt koers

Schouwen-Duiveland is een top-recreatiebestemming! Dit blijkt wel uit het enorme aantal gasten dat ieder jaar weer op ons eiland verblijft. Hierdoor kunnen wij ook meegenieten van de vele voorzieningen die er zijn dankzij het toerisme. Bovendien is het een hele belangrijke inkomstenbron waar veel inwoners van Schouwen-Duiveland hun boterham mee verdienen. We moeten dan niet alleen denken aan het werk op de campings, maar ook aan de werknemers van bedrijven in de schoonmaak en reiniging, onderhoud en installatietechniek en niet te vergeten de horeca en de detailhandel.

Groei en rendement
Het is voor Schouwen-Duiveland van groot belang dat het toeristisch-recreatief product kwalitatief op hoog niveau blijft om ook in de toekomst concurrerend te zijn. Om dit te bereiken moeten recreatiebedrijven blijven investeren in innovatie en kwaliteit. Daarom moeten ze de kans krijgen om te groeien. De kosten en de lonen stijgen immers jaarlijks en een investering moet rendement opleveren om het bedrijf gezond te houden.

Eigen koers
De VVD Schouwen-Duiveland heeft  in de laatste raadsvergadering van 2017 tegen het amendement "Ontwikkelkader voor verblijfsrecreatie" van Leefbaar Schouwen-Duiveland gestemd. Dit amendement beperkt de uitbreiding (groei) van bestaande bedrijven tot 15% van het huidige aantal plaatsen. Het gaat hier bovendien om een éénmalige uitbreiding, daarna is de koek gewoon definitief op. Doordat de fracties van het CDA, de Christen Unie, de SGP, D’66 en de SP het amendement steunden is het helaas toch aangenomen.

Rust en ruimte zijn kernkwaliteiten
Ook wij vinden dat je zorgvuldig moet omgaan met onze kernkwaliteiten rust en ruimte. Maar wij zijn er van overtuigd dat er nog ruimte is voor gezonde groei. Naar onze mening moet een ondernemer met een goed onderbouwd plan dan ook altijd de kans krijgen om dit plan te realiseren.

Innoveren en investeren 
Als gemeente hebben we het belang van de recreatie voor ons eiland in een aantal stukken bevestigd zoals bijvoorbeeld in de toekomstvisie “Tij voor de Toekomst” en de “Recreatienota”. De VVD heeft deze visies altijd ondersteund. De VVD onderstreept het belang van de recreatiesector voor onze gemeente. Als we een top-recreatiebestemming willen blijven en bedrijven vragen om te innoveren en te investeren in kwaliteit dan moeten wij ze als gemeente daar wel de ruimte voor geven! De groeibeperking voor ieder recreatiebedrijf op Schouwen-Duiveland moet er dus wat de VVD betreft zo snel mogelijk weer van af!