Standpunten

 • Ondernemen

  #Ondernemen

  We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  #Duurzaamheid

  Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven en ondernemers kunnen op hun beurt helpen om natuur en milieu te beschermen.

  Lees meer
 • Werken

  #Werken

  Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven.

  Lees meer
 • Wonen

  #Wonen

  Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt.

  Lees meer
 • Opgroeien

  #Opgroeien

  Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen.

  Lees meer
 • Leefbaarheid

  #Leefbaarheid

  Het is op Schouwen-Duiveland prettig wonen. De inwoners zijn betrokken en nemen verantwoordelijkheid.

  Lees meer
 • Zorg

  #Zorg

  Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar.

  Lees meer
 • Sport en beweging

  #Sport en #Beweging

  Wij vinden sporten en bewegen erg belangrijk. Dat draagt bij aan een gezonde levensstijl.

  Lees meer
 • Kunst en cultuur

  #Kunst en #Cultuur

  Schouwen-Duiveland heeft een rijke geschiedenis en cultuur. Dat uit zich in vele lokale tradities en gebruiken.

  Lees meer
 • Veiligheid

  #Veiligheid

  Veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Wij geven prioriteit aan de veiligheid en veiligheidsbeleving.

  Lees meer
 • Mobiliteit en bereikbaarheid

  #Mobiliteit #Bereikbaarheid

  We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen.

  Lees meer
 • Toerisme

  #Toerisme

  Het toerisme is erg belangrijk voor de economie van Schouwen-Duiveland en wordt bovendien steeds belangrijker.

  Lees meer
 • Dienstbare en moderne overheid

  #Dienstbaar #Modern

  De inwoners kunnen voor de dienstverlening die de gemeente biedt niet uitwijken naar een andere aanbieder.

  Lees meer
 • Samen zijn we sterker

  #Samenzijnwesterker

  We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven die van belang zijn voor de samenleving stimuleert.

  Lees meer
 • Financiën

  #Financiën

  Een verantwoord functionerende gemeente moet een evenwichtig financieel beleid met een duidelijk financieel beheer.

  Lees meer