• Algemeen beschouwd

  Het zal u niet ontgaan zijn dat afgelopen week de gemeenteraad zich gebogen heeft over de beschouwingen op de begroting 2019-2021. De VVD mocht als grootste oppositiepartij het spits afbijten met het voorlezen van de Algemene Beschouwingen. Lees verder

 • Algemene beschouwingen VVD

  Voorzitter, college en leden van de raad, De VVD spreekt dit jaar van uit een andere positie: de oppositie. Dit betekent niet dat wij het helemaal oneens eens zijn met het huidige beleid. De VVD kijkt als voormalig coalitie lid ook met bestuurdersogen naar de begroting. In het nu gevoerde beleid zijn veel punten samen met de VVD bedacht, opgezet en uitgevoerd. Lees verder

 • (Op)positie

  © Foto: Frans Prins

  Na een turbulente start in een positie die de VVD op Schouwen-Duiveland niet gewend was, raken we steeds meer eigen met het voeren van oppositie. We werken met de fractie(volgers) heel hard om onze standpunten zoveel mogelijk uit te dragen en dat wordt ook door lokale media opgemerkt. In de afgelopen periode zijn er door ons onder andere schriftelijke vragen gesteld over het openhouden van een supermarkt in de binnenstad van Zierikzee, de sluiting van de “Beatrixschool” voor speciaal onderwijs, de extreme huurverhoging van de watersportvereniging in Brouwershaven, het vervoersprobleem naar de HAP en over de reconstructie van het Haringvlietplein. We zijn een liberale partij en willen laten zien dat wij er zijn voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland. De VVD heeft duidelijk te kennen gegeven dat zij tegen de afschaffing van de forfaitaire belasting is en dat zij vindt dat de toeristenbelasting geherinvesteerd moet worden in de recreatiesector. Vernieuwende projecten blijft de VVD ondersteunen. Lees verder

 • Margo Lemsom is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad.

  Dinsdag 2 mei is in goed overleg besloten dat Margo Lemsom het fractievoorzitterschap van de VVD Schouwen-Duiveland zal gaan vervullen, met Bruno van der Hoek als vice-fractievoorzitter. Lees verder

 • Ginjaar-Haack stapt op als raadslid VVD Schouwen-Duiveland

  Vandaag heeft fractievoorzitter Laurence Ginjaar-Haack te kennen gegeven niet langer deel uit te willen maken van de VVD fractie in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Zij heeft besloten door te gaan als lijst Haack en heeft haar lidmaatschap van de VVD opgezegd. Lees verder

 • VVD Schouwen-Duiveland wint prijs met plan voor meer verkeersveiligheid bij scholen

  Bij de Bijeenkomst: Beeldvorming Bereikbaarheid in het Hoornbeeck college in Goes is het idee van raadslid Bruno van der Hoek van de VVD Schouwen-Duiveland beloond met de hoofdprijs van 2500 euro. Lees verder

 • Een veilig en goed wegennet voor Schouwen-Duiveland

  In de provincies, en dus ook in Zeeland, hebben we te maken met een behoorlijk aantal wegbeheerders. Ook op Schouwen-Duiveland is dat het geval. Gemeente, Waterschap, Provincie en Rijkswaterstaat hebben allemaal hun verantwoordelijkheden over het wegennet met vaak verschillende uitgangspunten. De ene partij kan en wil daarom meer rekening houden met de wensen van de gebruikers dan de andere. Onderwerpen als doorstroming, capaciteit, veiligheid en bereikbaarheid hangen op het eerste gezicht nauw samen, maar zijn in de praktijk niet vanzelfsprekend leidend bij plannen en besluiten. Lees verder

 • John van Leeuwen; Durven, denken, doen!

  Seaweed Harvest Holland uit Kerkwerve is afgelopen jaar gestart met de teelt van zeewier in de Oosterschelde. Na 5 jaar onderzoek met diverse kennisinstituten zoals Wageningen Universiteit en Hogeschool Zeeland is een teeltsysteem neergelegd wat gelijk tot de grootste van Europa behoort. Lees verder

 • Bruno van der Hoek; Trots op Schouwen-Duiveland!

  Poetsen?! Een aantal jaren geleden zag je achterop veel auto’s een mooi stickertje zitten. Het beeldde de "Kroon op Zeeland" uit, synoniem voor ons eiland Schouwen-Duiveland. Die sticker zie ik niet meer. Zijn we niet meer trots of hebben we allemaal een nieuwe auto? Heeft een ander deel van Zeeland ons ingehaald? Volgens mij is het antwoord NEE maar toch lijkt het op veel gebieden alsof we er soms maar een beetje bijhangen. Schouwen-Duiveland heeft een sterke eigen identiteit en het is tijd dat weer eens stevig duidelijk te maken. Dat heeft nogal wat factoren en actoren die van invloed zijn. Samenwerking is er één van, niet alleen in de politiek, maar ook bereikbaarheid, omgaan met de natuur en veiligheid horen er bij. Dat alles in een juiste balans, dat is de formule voor het juiste poetsmiddel voor de langere termijn. Lees verder

 • Tom Soeters: Minder regels, meer doen!

  VVD kiest voor meer samenwerking en minder bureaucratie! Al eens een document moeten afhalen op het gemeentehuis? Of een aanvraag moeten indienen? Vaak gaat dit goed, maar we kennen ook de voorbeelden dat het anders gaat: te moeilijk, te langzaam, te …. nou ja, vul maar aan. En dat wil de VVD veranderen. We willen af van overbodige, tegenstrijdige en nutteloze regels. We willen aandacht voor de inwoners en hun wensen en minder bureaucratie. Maar dat is niet het enige. We willen krachtig en slagvaardig zijn. Er wordt veel van ons verwacht. Door de inwoners enerzijds en door het Rijk anderzijds. Dat is prima, maar dan moeten we dit ook kunnen waarmaken. Daarvoor moeten niet alleen de regels eenvoudiger, maar moet ook ons optreden efficiënter en effectiever worden. Lees verder

 • Hans van Geesbergen: Vertrouwen in de VVD

  Vis goed voor werkgelegenheid en imago: “De Grevelingen en de Oosterschelde zijn natuurgebieden waarin van oudsher vis, schaal- en schelpdieren worden gevangen en gekweekt. Dit gebeurt op een dermate duurzame wijze dat de Wet Natuurbescherming deze activiteiten met een vergunning mogelijk maakt. Op dit moment wordt de nieuwe Oosterscheldevisie (2018-2024) opgesteld. Daarin moeten de visserij en de schelpdierkweek een volwaardige plaats behouden. Deze sector zorgt voor werkgelegenheid en geeft Schouwen-Duiveland en Zeeland een culinaire uitstraling. Dat is goed voor ons imago en versterkt ons toeristisch-recreatief product” Lees verder

 • De kracht van een Masterplan ligt in het draagvlak.

  Wanneer inwoners, ondernemers en gemeente samenwerken en erkennen dat ieders belang in het geheel de voedingsbodem is voor de ontwikkeling van het plan dan komen de mooiste ideeën op tafel. Lang gekoesterde wensen, tenenkrommende irritaties die opgelost moeten worden en visionaire toekomstbeelden worden vrolijk naast elkaar op een prikbord gehangen. Lees verder

 • VVD geeft prioriteit aan veiligheid en veiligheidsbeleving

  Veiligheid is een belangrijk thema in ons verkiezingsprogramma, het is een kerntaak van de gemeente. Wij geven prioriteit aan de veiligheid en veiligheidsbeleving van inwoners, ondernemers en recreanten van ons eiland. Toezicht en handhaving door de gemeente en optreden door de politie moeten elkaar aanvullen. Leone van der Sar voegt daad bij woord enz et zich al jaren in voor een fietspad tussen Dreischor en Schuddebeurs. Lees verder

 • Tobias van Gent: VVD lokaal sterk met groot netwerk

  Lokaal sterk maar zonder een provinciaal, landelijk of Europees netwerk Het afgelopen decennium zagen we onmiskenbaar een sterke opkomst van lokale partijen bij gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 werden de Algemeen Belangen, de Leefbaren en andere plaatselijke politieke groeperingen met soms mooie namen uitgroepen tot winnaars bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bij elkaar hadden deze partijen ongeveer dertig procent van alle stemmen verworven. Lees verder

 • Samen leren, samen leven, samen doen!

  Samen zorgen Op 12 maart staat het tweede debat van Radio Omroep Schouwen-Duiveland en de Wereldregio op het programma. We hopen uiteraard dat u in de zaal aanwezig bent of het debat op de radio volgt. Maar mocht u niet in de gelegenheid zijn of alvast goed voorbereid zijn, dan zetten wij alvast onze standpunten in beeld rondom zorg, welzijn, cultuur en onderwijs. Lees verder

 • Bouwen naar behoefte in de kernen

  In elke kern moet gebouwd kunnen worden! Of het nu gaat om starterswoningen, eensgezinswoningen of om levensloopwoningen, het bouwen moet gaan naar de behoefte van kernen. Ook moet er in iedere kern een ontmoetingsplaats zijn! De VVD staat voor het behoud van kwaliteit van leven in onze kernen. Lees verder

 • Gillis Klompe; Onze kandidaat raadsleden zijn er klaar voor!

  Nog tien dagen en dan zijn de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dit is voor ons en voor de kandidaten een spannende tijd. Het is u vast opgevallen dat we de verkiezingen in gaan met een lijst die vernieuwend is. Eén met veel nieuwe en enthousiaste kandidaten. Naast het feit dat vernieuwing goed is voor doorstroming en actuele zienswijzen, was dit ook de uitdrukkelijke opdracht vanuit onze landelijke VVD. Lees verder

 • Margo Lemsom; 55+ Onze klus!

  Hoe fijn is Schouwen-Duiveland om te wonen als je ouder wordt? Hoe veilig leven wij hier, en hoe veilig voelen wij ons? Is er genoeg keuzevrijheid? Hoe bereiken wij de eenzame ouderen? Hoe is het vervoer geregeld? Hoe is de maaltijdvoorziening? Welke verbeteringen zijn er nodig op korte en welke op de lange termijn? Lees verder

 • VVD Kamerlid André Bosman bezoekt Schouwen-Duiveland

  Op 14 maart bezoekt het Zeeuwse Tweede Kamerlid André Bosman Schouwen-Duiveland, in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Tijdens het bezoek van de diverse locaties op het eiland, staan lokale thema’s centraal. Lees verder

 • Tom Soeters; Investeren in innovatie binnen de recreatie

  Investeren in innovatie binnen de recreatie: Maandagavond 5 maart is het eerste Wereldregio/Radio Omroep Schouwen-Duiveland verkiezingsdebat. Er wordt onder andere gedebatteerd over de onderwerpen recreatie en economie. Op Schouwen-Duiveland zijn die twee onderwerpen heel sterk met elkaar verweven. De recreatie sector is een belangrijke banenmotor. Bijvoorbeeld sectoren als horeca en bouw en bedrijven zoals supermarkten, bouwmarkten en schoonmaakbedrijven, profiteren van het toerisme. En heel belangrijk, onze eigen inwoners maken gebruik van voorzieningen die er niet of minder zouden zijn zonder de recreatie op ons eiland. Kortom, het toerisme is van groot belang voor onze eilandelijke economie. Lees verder