Nieuws

 • Door de bomen het bos niet meer zien

  Onze fractie is de laatste tijd overspoeld met mails van verontruste burgers over de herontwikkeling van de Oude Haven, vooral de daarbij geplande bomenkap. Lees verder

 • VVD motie voor verlenging verruiming terrassen met zeer ruime meerderheid aangenomen

  De VVD Schouwen-Duiveland heeft een motie ingediend om het college een zetje te geven, vaart te zetten met het verlengen van de tijdelijke vergunningen voor horecabedrijven waarmee zij hun zitcapaciteit kunnen behouden binnen de 1,5 meter regels. Lees verder

 • Twee vliegen in een klap!

  In een tijd waar de behoefte aan mantelzorgers toeneemt en het beschikbare aantal afneemt moet je deze belangrijke doelgroep juist koesteren. Lees verder

 • Hoge nood!

  De VVD vindt het van groot belang dat er in de gemeente Schouwen-Duiveland voldoende en goede openbare toiletvoorzieningen worden gerealiseerd. Lees verder

 • Kleur bekennen?

  De (nieuwe) kleur van de vuurtoren van Westenschouwen zorgt voor veel commotie. Lees verder

 • Zuinig met bezuinigen

  De VVD Schouwen-Duiveland is zeker geen voorstander van bezuinigen Lees verder

 • Even voorstellen: Leone van der Sar

  Even voorstellen: Leone van der Sar Lees verder

 • Mooi rood is niet lelijk...

  De vuurtoren in Nieuw-Haamstede en met name de mogelijke verandering van de kleur houdt de gemoederen op Schouwen-Duiveland flink bezig. De VVD Schouwen-Duiveland stelt vragen. Lees verder

 • Betrouwbaar bezuinigen

  © PZC

  Op de vraag voor welke bezuinigingsmaatregelen de VVD fractie kiest, kunnen we kort en duidelijk zijn. Wij willen geen verschraling of verhoging voor de inwoners, niet voor de ondernemers en ook niet voor de toeristen. De VVD wil niet het risico lopen dat er door het rijk wordt gekort omdat er met veel pijn en moeite extra inkomsten zijn gegenereerd. Lees verder

 • Mag het ietsje meer zijn?

  Mag het ietsje meer zijn? Deze vraag krijgen we allemaal wel eens wanneer we iets bestellen bij de ambachtelijke slager of groenteman. In ons eilandelijke gemeenteland staat de vraag echter synoniem voor de steeds weer optredende overschrijdingen van budgetten. Lees verder

 • Online Seminar- Sociaal domein: en nu?

  Het zijn bijzondere tijden voor het sociaal domein. De druk op alle organisaties was al groot en door corona staat nu alles op scherp. Burgercommissielid Arianne Klompe nam deel het online seminar Sociaal domein: en nu?. Lees verder

 • Andere tijden

  De VVD Schouwen-Duiveland heeft er anders dan in voorgaande jaren voor gekozen haar suggesties voor de Kadernota begroting 2021-2024 niet in te dienen als motie of amendement. Lees verder

 • Start bouw nieuwe lokalen Brede School

  Gesteund door een lawaaioptocht van de leerlingen van de Brede School, kreeg de VVD de steun van de voltallige raad, voor het tijdens de kadernota ingediende amendement in 2019 voor de realisatie van 3 noodlokalen. Lees verder

 • Digitale raad op zaterdag

  Op 4 juli nam fractievoorzitter Margo Lemsom namens de VVD Schouwen-Duiveland deel aan de door de VNG aangeboden, digitale Raad op Zaterdag. Lees verder

 • Nieuwsbrief 23 juni 2020

  Noodlokalen Brede School, Theo Thijssen Zierikzee. De coalitie en wethouder vinden tijd nog niet rijp voor kostenbesparing. De benodigde extra lokalen van de basisschool Obase Theo Thijssen blijven de gemoederen bezig houden. De VVD heeft zich vanaf het begin actief ingezet om tot een oplossing te komen voor het ruimtetekort ontstaan door het stijgend leerlingaantal. Door fysiek ruimtegebrek op het perceel moet er een bovenbouw worden gerealiseerd, waardoor er extra onvoorziene uitgaven nodig zijn om dit voor het nieuwe schooljaar te realiseren. Lees verder

 • VVD geeft signaal af tegen ontstane politieke klimaat

  Fractievoorzitter Margo Lemsom (VVD) heeft te kennen gegeven geen deel meer uit te willen maken van de raadsklankbordgroep bestuursopdrachten. De VVD nam hieraan deel met als doel constructief mee te denken inzake de bezuinigingsmogelijkheden c.q. het al dan niet toekennen van subsidies. Inmiddels is duidelijk geworden dat de besproken informatie binnen de groep gebruikt wordt voor politieke doeleinden. Lees verder

 • Even voorstellen; Erik Groffen

  Even voorstellen; Erik Groffen Lees verder

 • Netwerken

  De VVD heeft een een enorm contacten netwerk. Lokaal, regionaal en landelijk. Wanneer zaken de eigen “omgeving” ontstijgen kunnen VVD’ers dus altijd een beroep doen op dit netwerk en dat beperkt zich niet alleen in de politieke arena. Wij beschikken binnen onze werkomgeving, privé en andere bestuursverantwoordelijkheden vaak ook over de juiste contacten voor de juiste momenten. Lees verder

 • Even voorstellen: Arianne Klompe

  Even voorstellen: Arianne Klompe Lees verder

 • VVD pleit voor coronacrisisteam

  © Wereldregio

  De publicatie in de Wereldregio naar aanleiding van de motie VVD Schouwen-Duiveland: Lees verder