Nieuws

 • Politiek iCafé (innovatie in de) Landbouw

  Landbouw is veel in het nieuws. Voedselvoorziening, verduurzaming, stikstof. Maar ook de enorme export, het feit dat de sector innovatieve koploper in de wereld is en het continue zoeken naar evenwicht qua ruimte en milieu. Kortom: genoeg onderwerpen om ons in een Politiek iCafé eens in te verdiepen. Lees verder

 • Kennismaking Zeeuwse Tweede Kamer kandidaat Jacqueline van den Hil

  Maak (digitaal) kennis met onze Zeeuwse Tweede-Kamerkandidaat Jacqueline Van den Hil. Een in hart en ziel Zeeuwse, met hart voor de zorg.Op 25 februari om 20.00 uur gaat ze digitaal in gesprek over haar ambities op weg naar 'Den Haag'. Ben je erbij?! Dit is de link; https://zoom.us/j/95524045388 Lees verder

 • Even voorstellen; Ramon de Ceuninck van Capelle

  Als burgercommissielid en fractiesecretaris van VVD Schouwen-Duiveland wil ik mijn steentje bijdragen aan de partij die koersvast, eerlijk en helder politiek bedrijft zonder 2 e agenda met één doel voor ogen: een (nog) mooier Schouwen Duiveland voor haar inwoners, ondernemers en het bedrijfsleven. Lees verder

 • Bouwen, bouwen, bouwen.......

  De VVD Schouwen-Duiveland is samen met de SGP, Leefbaar Schouwen-Duiveland en het CDA mede-initiatiefnemer van het amendement over wonen. Echter, het amendement vormt voor ons slechts de aftrap, de start van de bouw. Lees verder

 • Plannen in uitvoering

  Het begon als een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. WIK gaf aan overbodig geworden lichtmasten te willen plaatsen en om kosten te besparen zouden ze zelf voor mankracht zorgen voor graafwerk en de bekabeling. Bij die plannen kregen zij een steuntje in de rug van René van der Gijp. De analist speelde in het tv-programma Veronica Inside het TOTO-spelletje voor WIK’57. Lees verder

 • Touwtrekken om Evenementenpleintje Renesse

  De snackwagen op het evenementenplein in Renesse blijft de gemoederen bezig houden. De VVD is benieuwd of de Politiek Partijen die doorgaans de burgerparticipatie hoog in het vaandel hebben staan komende raadsvergadering de daad bij het woord voegen. Lees verder

 • Stemmen voor het beste resultaat

  Het is algemeen bekend dat de VVD geen voorstander is van lastenverhogingen, daarom is het ook bijzonder dat wij, uiteraard onder voorwaarden, hebben ingestemd met het voorstel van LSD om de toeristenbelasting te verhogen. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen 2020

  Met doekjes voor het bloeden en extra onderzoeken over onderzoeken boeken we geen winst. Juist nu moeten we aanpakken en doorpakken om samen die stip op de horizon te zetten. Lees verder

 • Voor of tegen Brouwerseiland? Dat is niet de kwestie.

  Voor of tegen Brouwerseiland dat is voor de VVD niet de kwestie, maar een gepasseerd station. In het hier en nu gaat het om de betrouwbaarheid van onze overheid en het nakomen van gemaakte afspraken. Lees hier de bijdrage van Bruno van der Hoek. Lees verder

 • Help ondernemers de winter door

  De VVD in de gemeenteraad heeft bij burgemeester en wethouders aangeklopt voor extra steun voor de ondernemers in de decembermaand. Lees verder

 • Betrouwbaar bestuur, wie of wat willen we zijn?

  Maandagavond 26 oktober stond de inhoudelijke behandeling van Brouwerseiland op de agenda. Burgemeester en wethouders hebben de tekortkomingen in het oorspronkelijke plan hersteld nadat de Raad van State zich er kritisch over gebogen had. De VVD heeft in deze vergadering haar standpunt naar voren gebracht, met de afwegingen gebaseerd op een paar kernzaken. Waar besluiten we nu over? Wie of wat willen we zijn als raad? Lees hier het betoog van Bruno van der Hoek. Lees verder

 • Door de bomen het bos niet meer zien

  Onze fractie is de laatste tijd overspoeld met mails van verontruste burgers over de herontwikkeling van de Oude Haven, vooral de daarbij geplande bomenkap. Lees verder

 • VVD motie voor verlenging verruiming terrassen met zeer ruime meerderheid aangenomen

  De VVD Schouwen-Duiveland heeft een motie ingediend om het college een zetje te geven, vaart te zetten met het verlengen van de tijdelijke vergunningen voor horecabedrijven waarmee zij hun zitcapaciteit kunnen behouden binnen de 1,5 meter regels. Lees verder

 • Twee vliegen in een klap!

  In een tijd waar de behoefte aan mantelzorgers toeneemt en het beschikbare aantal afneemt moet je deze belangrijke doelgroep juist koesteren. Lees verder

 • Hoge nood!

  De VVD vindt het van groot belang dat er in de gemeente Schouwen-Duiveland voldoende en goede openbare toiletvoorzieningen worden gerealiseerd. Lees verder

 • Kleur bekennen?

  De (nieuwe) kleur van de vuurtoren van Westenschouwen zorgt voor veel commotie. Lees verder

 • Zuinig met bezuinigen

  De VVD Schouwen-Duiveland is zeker geen voorstander van bezuinigen Lees verder

 • Even voorstellen: Leone van der Sar

  Even voorstellen: Leone van der Sar Lees verder

 • Mooi rood is niet lelijk...

  De vuurtoren in Nieuw-Haamstede en met name de mogelijke verandering van de kleur houdt de gemoederen op Schouwen-Duiveland flink bezig. De VVD Schouwen-Duiveland stelt vragen. Lees verder

 • Betrouwbaar bezuinigen

  © PZC

  Op de vraag voor welke bezuinigingsmaatregelen de VVD fractie kiest, kunnen we kort en duidelijk zijn. Wij willen geen verschraling of verhoging voor de inwoners, niet voor de ondernemers en ook niet voor de toeristen. De VVD wil niet het risico lopen dat er door het rijk wordt gekort omdat er met veel pijn en moeite extra inkomsten zijn gegenereerd. Lees verder