Nieuws

 • Nee tegen verhoging OZB

  In de laatste vergadering van de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland voor het zomerreces, heeft de VVD als enige partij niet ingestemd met het amendement voor verhoging op de Onroerend Zaak Belasting (OZB) op niet woningen. Een verhoging van 46% voor eigenaren en 76% voor de gebruiker van de panden. Voor eigenaar en gebruiker stijgt het bedrag met 58,1%. Lees verder

 • Starten en opstaan

  Op 7 juni jl. is een nieuw college van gedeputeerde staten geïnstalleerd en het coalitieprogramma voor de komende vier jaar gepresenteerd. Een mooi moment  om terug te blikken. Lees verder

 • Schouwen-Duiveland verzilvert

  Sinds 1 januari is zorg voor alle inwoners van Nederland gelijk. Dit betekent dat alle zaken die via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) lopen niet meer inkomensafhankelijk zijn. Kort gezegd: Iedereen betaalt maximaal een eigen bijdrage van €17,50 per 4 weken voor al zijn benodigde zorg. Of dit nu gaat om huishoudelijke hulp, een rollator, scootmobiel of traplift de eigen bijdrage is voor iedereen gelijk. Het ligt in de lijn der verwachting dat de bevolking van Schouwen-Duiveland de komende jaren ‘verzilvert’, waardoor de kans bestaat dat steeds meer mensen gebruik gaan maken van deze voorzieningen. Lees verder

 • Jan Huitema op bezoek in Zeeland

  Op dinsdag 14 mei a.s. komt Jan Huitema (huidig VVD-Europarlementariër en nummer 2 op de kandidatenlijst) voor een werkbezoek naar Zeeland. Hij zal bij fruitteeltbedrijf De Hoge Pad in Kattendijke op bezoek gaan. Lees verder

 • Voors en tegens

  Bij een omvangrijk en langlopend dossier als Brouwerseiland, met een grote maatschappelijke impact, is het belangrijk om zorgvuldig te handelen. Zeker nu met een uitspraak van de Raad van State op tafel. De VVD heeft daarom terughoudend gereageerd op verzoeken van de pers om een reactie. Voor of tegen, dat was de vraag. Echter dat is op het moment niet relevant. Lees verder

 • Vitale arbeidsmarkt: een kwestie van gemotiveerde partners

  © Foto: John Elenbaas

  Een vitale arbeidsmarkt is gebaat bij een stevige verbinding tussen onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden. Een arbeidsmarkt op Schouwen-Duiveland waar voor zoveel mogelijk inwoners een plek is. Die ook bijdraagt aan het versterken van de economie en innovatiekracht op het eiland, die talent bindt en waar werknemers kunnen blijven leren. Lees verder

 • Bezoek Helma Lodders

  Tijdens het bezoek aan Schouwen-Duiveland van de Kamerdelegatie met Helma Lodders zijn een aantal onderwerpen aan bod gekomen die op het moment belangrijk zijn voor de land- en tuinbouw. Lees verder

 • Kennis maken en delen

  Werkbezoek landbouw en visserij op donderdag 28 februari 2019. Het zal u niet ontgaan zijn dat de verkiezingen er aan komen. Als onderdeel van de campagne voor de provinciale statenverkiezingen hebben we op 28 februari jl. een werkbezoek gebracht aan het akkerbouwbedrijf van Coen en Marianne van den Hoek-Huijbregts in Dreischor en de Grevelingenvissers, vertegenwoordigd door Martin Bout en Jaap Muller. Helma Lodders en de Zeeuwse Kamerleden André Bosman en Tobias van Gent zorgden voor een stevige delegatie vanuit Den Haag. Verder bestond de delegatie uit diverse kandidaten voor provinciale staten en natuurlijk ontbraken onze lokale politici ook niet. Lees verder

 • VVD Zeeland in gesprek met de Zeeuwse agrarische- en visserij sector

  Nederland is een fantastisch land, met een agrarische- en visserijsector van hoge kwaliteit. We zijn er zelfs tweede voedselexporteur van de wereld mee geworden. Dat willen we graag zo houden, zo niet beter maken. Dat betekent dat we moeten beschermen wat we met elkaar hebben opgebouwd. Lees verder

 • Wat gaat u doen in 2019?

  Wat gaat u doen in 2019? Dat horen we graag van u persoonlijk tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VVD Schouwen-Duiveland op woensdag 23 januari. Graag willen wij samen met u vooruitblikken en het glas heffen op een gezond en succesvol 2019. Lees verder

 • VVD schuift Van der Velde naar voren als gedeputeerde

  Als de VVD na de verkiezingen op 20 maart opnieuw deel kan uitmaken van het college van Gedeputeerde Staten is Dick van der Velde de beoogd gedeputeerde en daarmee de opvolger van Carla Schönknecht. Lees verder

 • Algemeen beschouwd

  Het zal u niet ontgaan zijn dat afgelopen week de gemeenteraad zich gebogen heeft over de beschouwingen op de begroting 2019-2021. De VVD mocht als grootste oppositiepartij het spits afbijten met het voorlezen van de Algemene Beschouwingen. Lees verder

 • Algemene beschouwingen VVD

  Voorzitter, college en leden van de raad, De VVD spreekt dit jaar van uit een andere positie: de oppositie. Dit betekent niet dat wij het helemaal oneens eens zijn met het huidige beleid. De VVD kijkt als voormalig coalitie lid ook met bestuurdersogen naar de begroting. In het nu gevoerde beleid zijn veel punten samen met de VVD bedacht, opgezet en uitgevoerd. Lees verder

 • (Op)positie

  © Foto: Frans Prins

  Na een turbulente start in een positie die de VVD op Schouwen-Duiveland niet gewend was, raken we steeds meer eigen met het voeren van oppositie. We werken met de fractie(volgers) heel hard om onze standpunten zoveel mogelijk uit te dragen en dat wordt ook door lokale media opgemerkt. In de afgelopen periode zijn er door ons onder andere schriftelijke vragen gesteld over het openhouden van een supermarkt in de binnenstad van Zierikzee, de sluiting van de “Beatrixschool” voor speciaal onderwijs, de extreme huurverhoging van de watersportvereniging in Brouwershaven, het vervoersprobleem naar de HAP en over de reconstructie van het Haringvlietplein. We zijn een liberale partij en willen laten zien dat wij er zijn voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland. De VVD heeft duidelijk te kennen gegeven dat zij tegen de afschaffing van de forfaitaire belasting is en dat zij vindt dat de toeristenbelasting geherinvesteerd moet worden in de recreatiesector. Vernieuwende projecten blijft de VVD ondersteunen. Lees verder

 • Margo Lemsom is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad.

  Dinsdag 2 mei is in goed overleg besloten dat Margo Lemsom het fractievoorzitterschap van de VVD Schouwen-Duiveland zal gaan vervullen, met Bruno van der Hoek als vice-fractievoorzitter. Lees verder

 • Ginjaar-Haack stapt op als raadslid VVD Schouwen-Duiveland

  Vandaag heeft fractievoorzitter Laurence Ginjaar-Haack te kennen gegeven niet langer deel uit te willen maken van de VVD fractie in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Zij heeft besloten door te gaan als lijst Haack en heeft haar lidmaatschap van de VVD opgezegd. Lees verder

 • VVD Schouwen-Duiveland wint prijs met plan voor meer verkeersveiligheid bij scholen

  Bij de Bijeenkomst: Beeldvorming Bereikbaarheid in het Hoornbeeck college in Goes is het idee van raadslid Bruno van der Hoek van de VVD Schouwen-Duiveland beloond met de hoofdprijs van 2500 euro. Lees verder

 • Een veilig en goed wegennet voor Schouwen-Duiveland

  In de provincies, en dus ook in Zeeland, hebben we te maken met een behoorlijk aantal wegbeheerders. Ook op Schouwen-Duiveland is dat het geval. Gemeente, Waterschap, Provincie en Rijkswaterstaat hebben allemaal hun verantwoordelijkheden over het wegennet met vaak verschillende uitgangspunten. De ene partij kan en wil daarom meer rekening houden met de wensen van de gebruikers dan de andere. Onderwerpen als doorstroming, capaciteit, veiligheid en bereikbaarheid hangen op het eerste gezicht nauw samen, maar zijn in de praktijk niet vanzelfsprekend leidend bij plannen en besluiten. Lees verder

 • John van Leeuwen; Durven, denken, doen!

  Seaweed Harvest Holland uit Kerkwerve is afgelopen jaar gestart met de teelt van zeewier in de Oosterschelde. Na 5 jaar onderzoek met diverse kennisinstituten zoals Wageningen Universiteit en Hogeschool Zeeland is een teeltsysteem neergelegd wat gelijk tot de grootste van Europa behoort. Lees verder

 • Bruno van der Hoek; Trots op Schouwen-Duiveland!

  Poetsen?! Een aantal jaren geleden zag je achterop veel auto’s een mooi stickertje zitten. Het beeldde de "Kroon op Zeeland" uit, synoniem voor ons eiland Schouwen-Duiveland. Die sticker zie ik niet meer. Zijn we niet meer trots of hebben we allemaal een nieuwe auto? Heeft een ander deel van Zeeland ons ingehaald? Volgens mij is het antwoord NEE maar toch lijkt het op veel gebieden alsof we er soms maar een beetje bijhangen. Schouwen-Duiveland heeft een sterke eigen identiteit en het is tijd dat weer eens stevig duidelijk te maken. Dat heeft nogal wat factoren en actoren die van invloed zijn. Samenwerking is er één van, niet alleen in de politiek, maar ook bereikbaarheid, omgaan met de natuur en veiligheid horen er bij. Dat alles in een juiste balans, dat is de formule voor het juiste poetsmiddel voor de langere termijn. Lees verder