Die huizen hadden er al lang kunnen staan

De Economische crisis was er mede verantwoordelijk voor dat de bouw van woningen in de “Noorderpolder” werd stilgelegd. Toen de markt in 2017 weer aantrok was men bang dat er niet voldoende animo zou zijn voor de afgesproken te bouwen woningen. In 2017 werd er uit angst voor leegstand door het college bewust voor gekozen om de huizen in de Noorderpolder niet meer te laten bouwen. Hierdoor kwam er een dreiging van een claim door AM Zeeland omdat zij inmiddels wel wilde bouwen. Dit alles was dus gebaseerd op angst voor leegstand.

Op 28 juni 2018 heeft de VVD een amendement ingediend “Bouwen in alle kernen”  en hiermee gepoogd de woningnood voor te zijn. Helaas was er toen binnen het college en de collega-raadsleden nog steeds niemand die hiermee akkoord wilde gaan uit angst voor leegstand.

Inmiddels zijn vrijwel alle partijen het erover eens dat er in iedere kern behoefte is aan verschillende vormen van woningen om aan de vraag te kunnen voldoen. Denk aan levensloopwoningen, starterswoningen en gezinswoningen. In oktober 2021 stelde de VVD schriftelijke vragen over het aantal woningen dat
daadwerkelijk gebouwd zou worden. Het antwoord hierop op
8 december 2021 was teleurstellend, het gaf aan dat er mondjesmaat gebouwd zou gaan worden.

Blij verrast zijn wij dat in ieder geval de grootste coalitiepartij nu ook van mening is dat er gebouwd kan worden in alle kernen. De vraag is of de genoemde aantallen ook ergens op gebaseerd zijn en de VVD wil gelijk de zekerheid hebben dat genoemde ‘bouwdrift’ nu ook echt doorgang kan vinden en niet gebaseerd is op de aankomende verkiezingen aangezien er de afgelopen vier jaar nauwelijks nieuwe starterswoningen zijn opgeleverd onder het bewind van de huidige coalitie. 

Op 24 januari diende de fractie van VVD Schouwen-Duiveland schriftelijke vragen in over dit onderwerp. Lees hier het artikel uit de PZC.