Algemene beschouwingen 2023

Voorzitter, college en leden van de raad, Schouwen-Duiveland is een gemeente in Nederland die bekend staat om zijn prachtige landelijk gebied, stranden, bossen, zee en natuurlijke schoonheid. Als je het geluk hebt dat je hier woont en werkt zou je bijna denken dat we in een ideale wereld leven. Helaas is niets wat het lijkt. De oorlog in de Oekraïne gaat nog in volle gang door en ook in het Midden-Oosten heerst er nog een heftige strijd. In vergelijking met die verschrikkelijk situatie lijken onze knelpunten minuscuul. De migratieproblematiek, de klimaat- en stikstofcrisis, het watertekort en de krapte op de woningmarkt zijn factoren die bijdragen aan zorgen en onzekere toekomstverwachtingen van onze inwoners.

Wonen 

Eindelijk gaan we aan de slag met bouwen. Veel te laat en veel te weinig, maar er wordt een begin gemaakt. Sommige inwoners zijn bang dat er voor onze eigen inwoners te weinig woningen worden gebouwd en dat de meerderheid naar de “nieuwe inwoners” gaan. Wij begrijpen die angst en willen ook graag voor iedereen bouwen en in alle kernen. Bouwen voor de nog thuiswonende kinderen die zo graag een eigen plek willen en die we nu en in de toekomst ook hard nodig hebben op ons eiland.  

Bouwen voor de ouderen die juist kleiner willen gaan wonen en bouwen voor instromers of elders studerende kinderen die willen terugkeren naar hun roots, zodat ook zij hun kinderen hier in alle rust op kunnen laten groeien. 

Onze gemeente groeit en dat is goed. Meer duurzame woningen betekent ook meer mensen die boodschappen doen en meer kinderen die naar school gaan en sportclubs en verenigingen bezoeken. Dat zorgt voor meer leefbaarheid en ook voor goede kwaliteit van onze voorzieningen met kans op meer of in ieder geval behoud van de huidige voorzieningen. We zien dat er meer leerlingen naar het Pieter Zeeman Lyceum gaan, wat bestaanszekerheid geeft voor het voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland.  

 

Werken 

Met de komst van een ondernemersloket zien we kansen om ondernemers beter te kunnen begeleiden bij hun plannen. De VVD vindt dat er meer ingezet kan worden op proactief en creatief meedenken in oplossingen en ruimte. Samen inzetten voor de lokale economie en verduurzaming van onze samenleving in het belang van de economische toekomstbestendigheid van Schouwen-Duiveland. Niet denken in problemen maar juist oplossingsgericht meedenken. Niet: “Dit kan niet omdat …”, maar meer in: “Hoe kan het wel?”.   

 

 

Toerisme 

Het toerisme genereert ruim één op de zes banen en zorgt nog steeds voor een groot deel van de inkomsten op Schouwen-Duiveland. Zonder deze economische pijler zouden mogelijk voorzieningen verdwijnen op Schouwen-Duiveland. Toch vindt de VVD  dat het in balans moet blijven. VVD Schouwen-Duiveland zegt ook “STOP” tegen nieuwe, niet vernieuwende grootschalige parken. Ons eiland moet aantrekkelijk zijn én blijven voor onze inwoners en gasten.  

Renesse is een badplaats waar inwoners regelmatig verkeerslast ervaren. Volgens het onderzoek Verkeersstudie 2022 Renesse, de dorpsraad en de Ondernemersvereniging van Renesse wordt de verkeerschaos mede veroorzaakt omdat er nog geen gevolg is gegeven aan de realisatie van de tweede ontsluiting. Om het zoekende verkeer te beperken dient de VVD samen met LSD het amendement Optimalisatie geheel P+R terrein Renesse en de motie Parkeerverwijssysteem P+ R Renesse in. Ook is de VVD mede-initiatiefnemer van het amendement Optimalisatie Strandapp vóór strandseizoen 2024 die zo meteen wordt ingediend door LSD. 
 

Dorps- en masterplannen 

Stads- en dorpsvernieuwing draagt bij aan het aantrekkelijk maken van Schouwen-Duiveland en wordt mede gefinancierd uit opbrengsten van de toeristenbelasting. Al zes jaar wijzen we er/op dat ondernemers, inwoners en dorps- en stadsraden plannen maken waar veel energie, tijd en geld in wordt gestoken. Veel te laat wordt aangegeven dat er geen tijd, mankracht of geld is om de gemaakte plannen daadwerkelijk uit te voeren. Hierdoor haken inwoners af en wordt al hun enthousiasme afgenomen. Communiceer, tijdig en helder naar de inwoners en de dorpsraden. 

 

Sport 

Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de samenleving. Ze bieden niet alleen de mogelijkheid om te sporten, maar dragen ook bij aan de sociale cohesie en het welzijn.  

De VVD steunt dan ook het raadsbrede amendement voor een kunstijsbaan in Zierikzee die later wordt ingediend. 

 

Voetbalverenigingen MZC'11 en WIK"57 zijn actieve verenigingen maar lassen regelmatig trainingen en wedstrijden af vanwege de conditie van de grasvelden. In november 2022 diende de VVD samen met LSD de motie Eilandelijke beleidslijn kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen in. In het dictum werd onder andere aangeven om in gesprek te gaan met MZC'11 en WlK'57 over de mogelijke aanleg van de gewenste kunstgrasvelden en om voor de begrotingsbehandeling van november 2023 hiervoor met een kredietvoorstel te komen. Deze motie werd unaniem aangenomen. Inmiddels zijn we weer een jaar verder 

 

Er is nog steeds geen beleid en de leden van de verenigingen zijn blij gemaakt met een dode mus. De motie die door de hele raad is aangenomen is niet volledig uitgevoerd en ook niet binnen de gevraagde tijd. Mede in het kader van betrouwbare overheid en gelijke behandeling van voetbalverenigingen op Schouwen-Duiveland dient de VVD samen met LSD nu opnieuw een amendement in voor deze voetbalverenigingen met de titel: 

“Kunstgrasvelden WIK’57 en MZC11. 
 

Fractie VVD Schouwen-Duiveland 

De Fractie van VVD Schouwen-Duiveland bestaande uit raadsleden Arianne Klompe, Ramòn de Ceuninck van Capelle en Margo Lemsom, en onze burgercommissieleden Bruno van der Hoek, Leone van der Sar, Edwin Vrijland en Arjan van Leersum,  
werkt samen met deze raad in goede harmonie en dat wordt als plezierig ervaren.  

Samen werken we aan mooi Schouwen-Duiveland, waar iedereen veilig en met plezier kan opgroeien, wonen, werken en verblijven. De fractie van VVD Schouwen-Duiveland bedankt het college, de griffie, ambtenaren, bodes en de collega-raadsleden voor de plezierige samenwerking in de afgelopen periode. 
 
Fractievoorzitter/Raadslid : Margo Lemsom 
Raadsleden : Arianne Klompe en Ramòn de Ceuninck van Capelle 
Burgercommissieleden : Bruno van der Hoek, Leone van der Sar, Edwin Vrijland en  
Arjan van Leersum