Verkiezingsprogramma GR2022

Het vertrekpunt voor het programma van de VVD Schouwen-Duiveland is ons liberale gedachtengoed, waarbij vrijheid, respect en verdraagzaamheid voor iedereen voorop staat.

Het vertrekpunt  voor het programma van de VVD Schouwen-Duiveland is ons liberale gedachtengoed, waarbij vrijheid, respect en verdraagzaamheid voor iedereen voorop staat.

Vrijheid betekent wel dat een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en dat we met elkaar blijven werken aan de toekomst van onze mooie gemeente. Dit vraagt om een overheid die afstand houdt, niet verzandt in regeldrift en goed op de centen past. Kortom, een betrouwbare overheid, waar afspraak, afspraak is en waar onze inwoners, ondernemers en gasten op kunnen bouwen.

De komende jaren staan we voor een aantal grote opgaven. De woningbouw, klimaat-, en energieopgave vragen om een (pro)actief, creatief maar ook kundig bestuur die verder kijkt dan alleen de komende vier jaar.

De keuzes die we de komende tijd gaan maken werken door naar onze toekomstige generaties. Deze generaties mogen niet opdraaien voor overhaaste keuzes en beslissingen. De VVD stuurt daarom op een financieel solide koers, waarbij woningbouw voor iedereen een katalysator is voor de (economische) vitaliteit van onze gemeente en er ruimte wordt geboden voor innovaties op het gebied van energie- en klimaat en slimme combinaties.

Van vakantie-eiland naar gezond wonen en werken aan de kust, met de gezelligheid van toerisme en de rust van de kust. Hierin wil de VVD het voortouw nemen. Samen met jou!