Onze aangenomen moties en amendementen Begrotingsraad

Tijdens de begrotingsvergadering 2024-2027 maandag 6 november en donderdag 9 november heeft VVD Schouwen Duiveland een aantal amendementen en moties ingediend. De begroting zat erg goed in elkaar, toch vonden wij een aantal verbeteringspunten en waren kritisch op niet opgepakte zaken die wij hadden ingediend in 2021.

Ingediend én aangenomen:

Amendement Optimalisatie P+R terrein Renesse
mening:  
- Een optimale inrichting van het totale P+R terrein zal bijdragen aan een beter verblijfsklimaat en dus grotere aantrekkingskracht om daar te parkeren; 
- De herinrichting van het totale P+R terrein zal een nog grotere bijdrage leveren aan de vergroting van de feitelijke capaciteit van het P+R terrein (doordat er parkeervakken gemaakt worden).  - Er voor die totale herinrichting een substantieel hoger bedrag nodig is, omdat een deel van het achterste 2/3 deel van het P+R terrein helemaal geen verharding kent en daarom qua inrichting en materialisatie een extra investering vergt.  


Amendement Kunstgrasvelden WIK '57 en MZC '11
Mening:  
- In het kader van betrouwbare overheid en gelijke behandeling van verenigingen op Schouwen-Duiveland zou dit amendement overbodig moeten zijn en zouden de voetbalverenigingen gewoonweg aanspraak kunnen maken op een kunstgrasveld.  - WIK’57 is een bloeiende vereniging en kan worden gezien als het hart van Kerkwerve. Naast voetbal is de club heel belangrijk voor de sociale cohesie in het dorp. Zo verzorgt WIK’57 ieder jaar de toneelvoorstelling in het dorpshuis, organiseert de club de Sinterklaasintocht en de kerstboomverbranding in combinatie met een lampionnenoptocht. Hoewel het in deze tijd lastig is om aan vrijwilligers te komen is dit binnen deze vereniging geen probleem. Ook dit is een kracht van WIK’57. - Buiten spelen, buiten bewegen en buiten sporten door kinderen én volwassenen moet gestimuleerd worden. Het is niet wenselijk dat de mogelijkheden daartoe beperkt worden doordat de velden niet voldoende (intensief) bruikbaar en bespeelbaar zijn; - Door een kunstgrasveld aan te leggen bij WIK’57 en een tweede kunstgrasveld met waterberging te realiseren bij MZC11 worden de mogelijkheden van beide clubs aanzienlijk vergroot.  - MZC11 ziet na realisatie van het tweede kunstgrasveld kansen om andere geldstromen binnen te halen door de sportaccommodatie in de zomermaanden beschikbaar te stellen aan Nederlandse en eventueel ook buitenlandse voetbalclubs. Dat komt de continuïteit van de club ten goede.  - Toen de raad in 2021 budget beschikbaar stelde voor een kunstgrasveld bij S.K.N.W.K. en S.V. Duiveland waren deze clubs ook al langere tijd in gesprek met de gemeente over de aanleg van een kunstgrasveld en waren vrijwel klaar voor uitvoering. - Voor zowel WIK’57 als voor MZC’11 geldt dat er ook een verzoek ligt, maar dat er nog geen concrete, in samenwerking met de gemeente opgestelde plannen liggen die klaar zijn om uit te voeren. Voordat tot uitvoering overgegaan kan worden zullen er ook hier in goed overleg tussen de beide clubs en de gemeente concrete plannen en afspraken gemaakt moeten worden.  - Als cofinanciering op welke manier dan ook (bijvoorbeeld financieel, in zelfwerkzaamheid of door extra activiteiten te organiseren die de leefbaarheid van de kern versterken) mogelijk blijkt, dan zullen daarover afspraken gemaakt worden. 

Motie Dynamisch Parkeersysteem P+R Renesse
Mening:
-Voor bezoekers onduidelijk is dat via het P+R terrein het centrum en het strand eenvoudig te bereiken zijn;  -Het dynamisch parkeerverwijssysteem vooral gericht moet zijn op het parkeren op het P+R terrein;  -Door een dynamisch parkeerverwijssysteem in te zetten het gebruik van het P+R terrein verbeterd kan worden;  -Door gebruik van een dynamisch parkeerverwijssysteem met meer informatie op de borden (bijvoorbeeld beschikbare plaatsen) bezoekers beter een keuze kunnen maken; 

Zie de bijlages voor de volledige teksten.