Geen kostbaar ecologisch rapport meer nodig.

Ons raadslid Ramon de Ceuninck van Capelle kreeg unaniem steun van de Schouwen-Duivelandse raad voor zijn motie Voorkoming Stagnatie Verduurzaming en Isolatie.

Als je denkt dat zo'n onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dieren, zoals gierzwaluwen, mussen en vleermuizen alleen voor grote woningbouwprojecten en bedrijven geldt, dan heb je het mis.

In augustus bepaalde de Raad van State op basis van de Wet Natuurbescherming dat dit ook voor particuliere woningbezitters geldt als die hun woning willen isoleren. Dat kan zorgen voor hoge kosten.

Een ecologisch onderzoek kost soms wel vier keer zoveel als het isoleren zelf:  "De gemiddelde kosten voor spouwmuurisolatie bedragen circa 2.000 tot 2.500 euro. Het verplichte ecologisch rapport kost gemiddeld tussen de 6.500 euro oplopend tot circa 8.500 euro. Deze kosten wegen voor velen niet op tegen de kosten voor het daadwerkelijke isoleren. Isoleren is nodig voor bijvoorbeeld een optimale werking van een warmtepomp."

Deze extra kosten houden, ondanks subsidiepotjes voor verduurzaming, mensen tegen om te gaan isoleren. En dat zorgt voor vertraging van het klimaatneutraal maken van Schouwen-Duiveland. Dat is de reden dat de VVD samen met de CU, SP, LSD, D66 en GroenLinks via een motie bij het gemeentebestuur erop aan heeft gedrongen dat anders te regelen.

De oplossing? Alle soorten in kaart brengen en bijpassende maatregelen voor de verschillende gebieden van Schouwen-Duiveland opstellen, een 'soortenmanagementplan'. Met dit plan worden de inwoners niet belast met individuele ecologische onderzoeken met bijbehorende kosten. De gemeente zou tien jaar kunnen teren op zo'n plan als de provincie op basis daarvan een gebiedsontheffing verleent. "Schouwen-Duiveland kan de eerste Zeeuwse gemeente zijn die via een soortenmanagementplan oog blijft houden voor natuur en milieu enerzijds en kan anderzijds doorpakken voor wat betreft verduurzaming en bouw op ons eiland."