Raadslid Stoppelenburg verlaat raad voor functie in Washington

VVD raadslid Paul Stoppelenburg heeft aangekondigd per 20 oktober afstand te doen van zijn raadszetel. Burgercommissielid Ramon de Ceuninck van Capelle is door de fractie voorgedragen als opvolger.

Paul Stoppelenburg verhuist met zijn gezin naar Washington voor een functie als attaché bij de Nederlandse ambassade. Paul maakte na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 deel uit van de VVD fractie, met als aandachtspunten dossier wonen en veiligheid.....

Paul heeft een zeer waardevolle bijdrage geleverd op het gebied van ondermijning en het huidige woondossier. Binnen de fractie is Paul een gedreven, kundig en betrokken collega gebleken. We gaan hem zeker missen maar we gunnen hem deze unieke kans en wensen hem veel succes toe’, aldus Margo Lemsom.

Beoogd opvolger Ramon de Ceuninck van Capelle heeft binnen de VVD ruime ervaring opgedaan als fractiesecretaris, campagneleider en burgercommissielid. Margo Lemsom; ‘Aangezien Ramon al enkele jaren meedraait in de fractie ben ik ervan overtuigd dat Ramon zijn rol in de raad direct kan oppakken’. Arjan van Leersum wordt als burgercommissielid toegevoegd aan de fractie.