Wel of geen vlag voor Israël?

Soms kom je als fractie in een dilemma terecht. Maandag 9 oktober ’23 stelde de SGP voor om namens de hele raad aan het college te vragen om de Israëlische vlag te hijsen. De meerderheid had inmiddels ingestemd.

Het was natuurlijk makkelijk geweest om hen te volgen met dit gebaar. Toch kozen wij een andere koers en konden wij met onderstaande bijdrage een groot gedeelte van de raad - en uiteindelijk het college - alsnog overtuigen. "De VVD vindt het een sympathiek idee om de Israëlische vlag te hijsen, en het is makkelijk voor ons om ook premier Rutte te volgen met dit gebaar. Toch vragen wij ons af of we niet onbedoeld polarisatie in de hand werken. In heel Nederland ontstaan discussies over het hijsen van de Israëlische vlag. In sommige grote steden in Nederland wordt zelfs feest gevierd (Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Tilburg). 

We moeten terrorisme afkeuren, maar tegelijkertijd niet ongevoelig zijn ten opzichte van Palestijnse burgerdoden. Wij willen geen onderscheid maken tussen burgerslachtoffers! 

Hebben we de vlag ook gehesen voor Oekraïne? Of de Afghaanse, Turkse of Syrische vlag na de aardbeving? Vlaggen we ook bij overstromingen? De VVD stelt voor om in plaats van de Israëlische vlag, de vlag van Schouwen-Duiveland halfstok te hangen. Dit om medeleven te tonen aan alle burgerslachtoffers zonder onderscheid te maken en dit dan ook bij andere heftige gebeurtenissen te doen. Hiermee voorkomen we dat we verschillende gradaties moeten toekennen aan mate van verschrikkelijkheid, maar tonen we als Schouwen-Duiveland ons medeleven aan allen"