Hoog tijd voor verandering

De dorpsraad van Renesse waarvan ik deel van uit maak, is actief betrokken bij de woningbouw voor met name, uiteraard, Renesse. Daarbij verwonderen wij ons over de opstelling van het college.


 

De eerste reactie van de Gemeente en de verantwoordelijke wethouder was dat de dorpsraad er rekening mee moesten houden dat de Provincie voor Renesse slechts de bouw van 10 woningen in de komende 10 jaar ziet zitten. De Wethouder gaf wel aan dat di aantal wellicht bijgesteld kon worden maar dat dit nog niet in de buurt zou komen van de helft van het aantal woningen in ons plan beschreven staat, namelijk 78.

 

Wij waren dan ook uitermate verbaasd dat LSD, bij monde van de heer Lievense de verkiezingsbelofte deed om 700 woningen te bouwen waarvan 39 in Renesse!

De helft van het door ons geplande/gewenste  aantal, met daarbij de letterlijke tekst uit ons plan,  dat een gedeelte hiervan bestaan uit villa’s en de rest starters woningen omdat het plan anders niet te financieren is.

 

De dorpsraad vraagt zich af waar de 700 woningen ineens vandaan komen. Over welke informatie beschikt LSD waar de raad niet over lijkt te beschikken? Het nieuwe regeerakkoord zet aan tot meer bouwen. Het is daarin zelfs zeer expliciet; de Provincie  moet faciliteren, doet zij dat niet, dan zal “Den Haag” rechtstreeks met de Gemeente in overleg gaan. Tijd voor actie, zou ik zeggen.

 

Het is ook zeker tijd voor actie wat betreft de aanpak van alcohol en drugs. Schouwen-Duiveland heeft daar tenslotte een steeds groter probleem op dit gebied.


Naar mijn mening zou elk raadslid de aanpak van dit probleem moeten omarmen, het gaat tenslotte om de gezondheid van onze jeugd. Maar ik heb de indruk dat er zonder zich er  verder in te verdiepen over gaat  tot de Finse aanpak. Aangepast aan extra wensen en verlangens, dus op de poldermanier afgezwakt en over de schutting van de zorgsector gegooid. Zonder deze sector te kunnen zeggen waar het probleem dan ligt, want onderzoek via het rioolwater, om uit te vinden welke drugs en waar het probleem exact ligt, dat is onze raad een brug te ver. Dat voegt, volgens de Wethouder, niet veel aan informatie toe.

 

Het zou de wethouder er alles aan gelegen moeten zijn om ten behoeve van de gezondheid van onze jeugd, de drugs problematiek zo gedegen mogelijk aan te pakken.  Dan vind ik  het jammer dat de beproefde methode tot het bepalen van wat er echt aan de hand is door de raad en de wethouder wordt afgewezen.

 

Het is hoog tijd voor verandering! Op 16 maart is er wat te kiezen, ik heb mijn keuze al gemaakt.