De nieuwjaarsreceptie van de VVD Schouwen-Duivelnd is dit jaar goed bezocht.

De nieuwjaarsreceptie van de VVD Schouwen-Duivelnd is dit jaar goed bezocht. In een gezellige sfeer werd er door leden en ieder die de VVD een warm hart toe draagt bijgepraat met elkaar, (kandidaat)raadsleden en (kandidaat)wethouder.

Gillis Klompe sprak in zijn toespraak het vertrouwen uit dat de positieve sfeer en het teamwork van de afgelopen maanden zijn vruchten gaat afwerpen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. Hij bedankte tevens alle vrijwilligers en iedereen op de lijst voor de inzet, daarbij bedankte hij nadrukkelijk het thuisfront. Lijsttrekker Laurence Haack vroeg de ieder die op de kandidatenlijst stond naast haar te komen staan en benadrukte nogmaals hoe gelukkig ze was met de gemotiveerde groep mensen en ziet de verkiezingen met vertrouwen tegemoet. De avond werd afgeslote met een zeer geanimeerd diner.