Bart de Bree; Vanzelfsprekend een liberaal!

Van werknemer naar werkgever We gaan er stilletjes aan voorbij, maar we hadden wat te vieren vorig jaar. In 2007 namen wij Hostellerie Schuddebeurs over van de vorige uitbaters. Ik was bekend met het bedrijf, werkte er zo’n 10 jaar als chef-kok. In alle bescheidenheid kan ik zeggen dat ik een goede chef-kok ben, kan een prima tong en biefstuk bakken en in de patisserie sta ik ook mijn mannetje. Met trots kan ik zeggen dat ik in de loop der jaren heel wat huidige chefs in de Zeeuwse regio heb begeleid en opgeleid. Een keukenbrigade aansturen was voor mij gesneden koek. Maar nadat ik de Hostellerie overnam is mijn wereldbeeld wel wat veranderd.

Samen ondernemen
Op 1 januari 2007, was ik samen met mijn vrouw Tanja ineens kersverse ondernemer. We hadden van de één op de ander dag 25 medewerkers in dienst en 22 hotelkamers die schoongemaakt en verhuurd moesten worden. Bank Lehman Brothers viel om en de bankencrisis was een feit.  Als chef-kok was ik ook nog dagelijks verantwoordelijk voor onze restaurantgasten, de menukaart, marges en arrangementen. Lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden, die sinds jaren als vanzelfsprekend beschouwd werden, werden tegen het licht gehouden en beoordeeld op rendement, sommige werden met pijn in het hart opgezegd. Medewerkers met wie ik prima samengewerkt had, vertrokken en nieuwe medewerkers werden aangenomen. De vooruitgang van het lokale instituut “de Hostellerie” was ingezet, maar wel met behoud van de kleinschaligheid en eigenhead.

Innovatie en succes
Ik herken de woorden van Cees Bolijn, die in een vorige editie schreef over innoveren. Ook in mijn vakgebied zijn er innovaties, noodzakelijk, maar vaak in schril contrast met onze persoonlijke touch. Denk aan vergaande automatiseringen, systeemkoppelingen, E-commerce, schaalvergroting, social media en de invloed van een nieuw begrip “online reputatie”. Dat laatste is echt wel branche specifiek. Wij worden dagelijks beoordeeld, ieder gast of klant kan een recensent zijn die zijn ervaring met ons bedrijf online deelt met zijn hele vriendengroep. Onze gasten hebben daarmee direct invloed op ons succes. Je kunt ervan vinden wat je vindt, maar het is er gewoon en je kan het maar beter in je voordeel gebruiken.

Ondernemersklimaat
In de tien jaar is mijn haar 50 tinten grijzer geworden, heeft de zwaartekracht meer invloed op mijn postuur en is de regelgeving voor ondernemers er echt niet minder op geworden. Ik ben inmiddels “specialist” op vele gebieden zoals  legionella beheersing,  HACCP systematiek, Poortwachter wetgeving, WGA/ WIA wetgeving, arbeidsrecht, inrichtingseisen, brandveiligheid, RIE, ondernemersrecht, NEN controles, WKR regeling, BBL subsidies, LIV subsidie etc etc. Het ondernemen is er in 10 jaar niet gemakkelijker op geworden. Toch blijft het echt een mooi vak om voor jezelf en eigen risico een bedrijf uit te baten. Ik ben erg positief over de macro economische signalen en zie de toekomst positief tegemoet. Ik hoop op daadkrachtige bestuurders met gezond boerenverstand, minder overheidsbemoeienis en een snel en efficiënt werkend ambtenaren apparaat.   

Vanzelfsprekend een liberaal!
Ik geloof hartgrondig in het liberale standpunt dat je zelf verantwoordelijk bent voor je succes, het leven is voor een groot deel wat je er zelf van maakt. Een liberaal stelt zich niet afhankelijk op en is altijd op zoek naar kansen. Een liberaal heeft vrijheid nodig en zo min mogelijk regels! Een liberaal voelt zich verantwoordelijk, voor zijn omgeving en zijn medewerkers. Ik ben liberaal en MKB-er, dat kun je vandaag de dag zeggen en er trots op zijn. Zonder enige schaamte!