Gillis Klompe; Onze kandidaat raadsleden zijn er klaar voor!

Nog tien dagen en dan zijn de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dit is voor ons en voor de kandidaten een spannende tijd. Het is u vast opgevallen dat we de verkiezingen in gaan met een lijst die vernieuwend is. Eén met veel nieuwe en enthousiaste kandidaten. Naast het feit dat vernieuwing goed is voor doorstroming en actuele zienswijzen, was dit ook de uitdrukkelijke opdracht vanuit onze landelijke VVD.

Goede bagage
Onze kandidaten zijn goed geschoold, beschikken allemaal over een groot netwerk, bestuurlijke ervaring en een respectabele werkcarrière binnen heel diverse aandachtsgebieden. Dit vormt de bagage om raadslid te kunnen zijn. En dan vraagt u zich natuurlijk af, hoe het staat met de politieke ervaring van deze kandidaten? Daarop kan ik u verzekeren dat de VVD en niet in de laatste plaats de kandidaten zelf de laatste maanden ruimschoots hebben geïnvesteerd in het vergroten van de (politieke)kennis om zich op dit onderdeel nog verder te verbeteren.

Politieke ervaring
Alle kandidaten lopen al geruime tijd mee in de fractie, wonen de raadsvergaderingen bij en bereiden samen met de fractieleden debatten voor. Zij hebben deelgenomen aan de masterclass en de cursus 'Debatteren', beiden aangeboden vanuit de Haya van Someren-Stichting en is er de gemeentelijke cursus 'Politiek actief' gevolgd. Verder is een ruime delegatie kandidaten afgevaardigd naar het Raadsledencongres van de VNG. Dit congres richt zich juist op toekomstige raadsleden.  En een aantal weken geleden heeft de VVD Schouwen-Duiveland zelf  de cursus 'Liberale beginselen en gemeentepolitiek' georganiseerd.

De coach als klankbord
Naast dit ruime aanbod aan cursussen is er de mogelijkheid voor individuele coaching. Een aantal zeer (politiek) ervaren  VVD'ers heeft op verzoek van ons gesprekken gevoerd met de kandidaten. Daarin is besproken waar de kandidaten nog behoefte aan hebben. Bij de evaluatie van die gesprekken bleek dat de kandidaten klaar zijn voor het ‘echte werk’, maar wel heel blij zijn een ‘klankbord’ te hebben. De coaches hebben al aangegeven ook na de verkiezingen graag betrokken te blijven bij 'hun' kandidaten.

Sfeer en vertrouwen
Al bij de opstelling van het verkiezingsprogramma bleek dat de kandidaten samen een enthousiaste betrokken groep vormden en nu tijdens het voeren van de campagne, blijkt dit eens te meer. De sfeer en het onderlinge vertrouwen is uitstekend en dat straalt ook uit naar buiten. Daar krijgen we veel positieve reacties op. Afgelopen weken zijn we op diverse werkbezoeken geweest. Allemaal om de inhoudelijke kennis en de verbinding met de inwoners te vergroten. De kandidaten maken ruimschoots tijd vrij om zich goed voor te bereiden, er te zijn en met oprechte belangstelling en met relevante vragen de bezoeken ingaan. Onze kandidaten staan met beide benen in een actieve maatschappij. Een maatschappij waarin zij al ruimschoots participeren, maar niet bang zijn om er een belangrijke taak bij te nemen. Onze kandidaat-raadsleden zijn er klaar voor, daar ben ik van overtuigd!

Als u op de hoogte wil blijven van onze (campagne)activiteiten en/of onze kandidatenlijst nog eens wil bekijken, bezoekt u dan onze website https://schouwen-duiveland.vvd.nl/
U kunt ons ook volgen via Facebook, Twitter en Instagram

Nader kennismaken met onze kandidaten? Dan nodigen we u van harte uit voor onze verkiezingsbijeenkomst met André Bosman op 14 maart bij JMC Signmakers (Technologieweg 11 Bruinisse), aanvang 19.30. Aanmelden wordt op prijs gesteld, dit kan door een mail te sturen naar info@vvdschouwenduiveland.nl