Tobias van Gent: VVD lokaal sterk met groot netwerk

Lokaal sterk maar zonder een provinciaal, landelijk of Europees netwerk Het afgelopen decennium zagen we onmiskenbaar een sterke opkomst van lokale partijen bij gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 werden de Algemeen Belangen, de Leefbaren en andere plaatselijke politieke groeperingen met soms mooie namen uitgroepen tot winnaars bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bij elkaar hadden deze partijen ongeveer dertig procent van alle stemmen verworven.

Lokaal Zeeuws
Ook in de Zeeuwse gemeenten was deze landelijk trend goed zichtbaar. In Middelburg (LPM), Vlissingen (LPV), Terneuzen (TOP/GB), Schouwen-Duiveland (LSD), Noord-Beveland (BEN) en Hulst (ABGH) kwamen de lokalo’s als grootste partij uit de bus. In Terneuzen groeide Top/Gemeente Belangen van acht naar maar liefst tien raadsleden terwijl Betrokken Noord-Beveland vanuit het niets direct drie zetels.
Op dit moment dienen zich al weer nieuwe lokale politieke partijen aan als Nieuw Goes, HulstPLUS en Vlissings Belang. Hun aantrekkingskracht op zowel aspirant-raadsleden als op kiezers lijkt groot. Zij kunnen zich immers volledig focussen op de plaatselijke dossiers zonder dat ze worden aangesproken of aangekeken op het beleid en optreden van hun provinciale en landelijke partijgenoten. Als VVD-er moet ze toch op straat, op je werk of op feestjes uitleggen waarom de regering de BTW verhoogd of hoe het toch zit met die misstap van jouw minister. Niet voor niets hebben een dertigtal lokale PvdA afdelingen zich onder een andere naam ingeschreven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen om maar niet te worden geassocieerd te worden met hun moederpartij.

Lokaal sterk met een groter netwerk
Toch heeft het grote voordelen om verbonden te zijn aan een grote politieke beweging die op alle overheidsniveaus vertegenwoordigd is. In de eerste plaats zijn de partijorganisatie van de lokalo’s veelal minder professioneel waardoor bijvoorbeeld een goede training of screening van nieuwe raadsleden er bij in kan schieten. Daarnaast kunnen VVD-wethouders en raadsleden via hun partijcontacten gemakkelijker gemeentelijke diplomatie bedrijven bij de provincie, het Rijk of zelfs Europa. Op congressen, op trainingen en via de bestuurdersverengingen komen ze immers veelvuldig partijgenoten tegen. Plaatselijke politici van landelijke partijen kunnen zo hun netwerk inschakelen om specifieke gemeentelijk vraagstukken onder aandacht te brengen bij collega’s van andere overheden. Voor lastige dossiers, zoals de waterkwaliteit van de Grevelingen voor Schouwen-Duiveland, of 'Thermphos' voor de provincie Zeeland kan dit zeer waardevol zijn.