Hans van Geesbergen: Vertrouwen in de VVD

Vis goed voor werkgelegenheid en imago: “De Grevelingen en de Oosterschelde zijn natuurgebieden waarin van oudsher vis, schaal- en schelpdieren worden gevangen en gekweekt. Dit gebeurt op een dermate duurzame wijze dat de Wet Natuurbescherming deze activiteiten met een vergunning mogelijk maakt. Op dit moment wordt de nieuwe Oosterscheldevisie (2018-2024) opgesteld. Daarin moeten de visserij en de schelpdierkweek een volwaardige plaats behouden. Deze sector zorgt voor werkgelegenheid en geeft Schouwen-Duiveland en Zeeland een culinaire uitstraling. Dat is goed voor ons imago en versterkt ons toeristisch-recreatief product”

Visserij en natuur gaan samen
Deze zinnen komen rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van onze VVD Schouwen Duiveland. Daarmee geeft de VVD duidelijk aan dat zij dit onderdeel van de lokale en regionale economie te belangrijk vindt om onvermeld te laten. Niet alleen het verleden, maar ook het heden leert dat de visserij van tijd tot tijd in het schootsveld ligt en dat er altijd krachten zijn die visserij het liefst uit de natuurgebieden willen weren, terwijl de ervaring heeft geleerd dat beide goed samen kunnen gaan. Zo wordt momenteel door natuurbeschermingsorganisaties geprobeerd een paar garnalenvissers uit de Oosterschelde te verdrijven. Deze vissers vissen daar van oudsher en de laatste jaren met een vergunning Wet Natuurbescherming van de Rijksoverheid.

Samenwerken in de Grevelingen
Ik heb een half arbeidsleven in de visserij en aquacultuur doorgebracht en na mijn pensionering ben ik bestuurlijk betrokken gebleven bij de zee- en kustvisserij in Zuidwest Nederland en sinds kort ben ik ook actief als voorzitter van de Grevelingenvissers. De Grevelingen is een mooi voorbeeld hoe de diverse activiteiten samen kunnen gaan. Er is (water)recreatie en visserij die elkaar niet in de weg zitten. Daarnaast wordt er met Staatsbosbeheer samengewerkt om natuurelementen in de Grevelingen te versterken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vogeleilanden. Verder wordt er gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit. Een mooi voorbeeld van wat er te bereiken is, is het Veerse Meer. De doorspoeling van dit water vanuit de Oosterschelde heeft veel extra kwaliteit opgeleverd voor de waterrecreatie én de visserij. Zo’n water als de Grevelingen verdient dat ook. Daarom kunnen we blij zijn met de beslissing van dit kabinet om de Brouwersdam over 300 meter doorlaatbaar te maken en een beperkt getij in de Grevelingen terug te brengen. Een robuuster water brengt voor de visserij nieuwe kansen met zich mee. Een nieuwe gemeenteraad met een sterke VVD kan hierbij behulpzaam zijn!

Vertrouwen in de VVD Schouwen-Duiveland
Toen de VVD Schouwen Duiveland mij als lid van provinciale staten vroeg om als lijstduwer de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te ondersteunen, heb ik graag ja gezegd. Het is een mooie lijst met gemotiveerde kandidaten waar we trots op mogen zijn. Met daarbij ons verkiezingsprogramma moet het lukken voldoende vertrouwen van onze burgers te krijgen om onze invloed in de raad en in het college van burgemeester en wethouders te blijven uitoefenen.