Tom Soeters: Minder regels, meer doen!

VVD kiest voor meer samenwerking en minder bureaucratie! Al eens een document moeten afhalen op het gemeentehuis? Of een aanvraag moeten indienen? Vaak gaat dit goed, maar we kennen ook de voorbeelden dat het anders gaat: te moeilijk, te langzaam, te …. nou ja, vul maar aan. En dat wil de VVD veranderen. We willen af van overbodige, tegenstrijdige en nutteloze regels. We willen aandacht voor de inwoners en hun wensen en minder bureaucratie. Maar dat is niet het enige. We willen krachtig en slagvaardig zijn. Er wordt veel van ons verwacht. Door de inwoners enerzijds en door het Rijk anderzijds. Dat is prima, maar dan moeten we dit ook kunnen waarmaken. Daarvoor moeten niet alleen de regels eenvoudiger, maar moet ook ons optreden efficiënter en effectiever worden.

Bestuurskracht
Eind 2013 is de Tafel van 15 opgericht, bestaande uit de 13 gemeentes, het Waterschap en de Provincie, met de bedoeling om samen een antwoord te formuleren op de vraag welke maatregelen getroffen moeten worden om ook in de toekomst een krachtige en dienstverlenende overheid te kunnen waarborgen. Een goed initiatief waarbij werd ingestoken op veel meer samenwerking, echter dit liep te hard van stapel waardoor het nu op de achtergrond is geraakt. Inmiddels is er veel tijd verstreken, maar er zijn nog nauwelijks stappen gezet. Dat tij wil de VVD keren. Niet door een gemeentelijke herindeling, wel door samenwerking. Volle kracht vooruit. Bestuurskracht!

Elkaar versterken
Ook de omvang van onze provincie is een punt van aandacht. Als zogenaamde anticipeerregio, met een oppervlakte van bijna 3.000 km2 en iets meer dan 382.000 inwoners, moeten we verstandig omgaan met onze middelen. Steeds meer taken van het Rijk worden overgeheveld naar de gemeentes, terwijl het budget krimpt. Dit maakt het voor gemeentes steeds moeilijker om alle zaken zelfstandig te organiseren. Overigens moeten we niet alleen kijken naar de samenwerking binnen Zeeland, maar bijvoorbeeld ook naar onze buurgemeente Goeree-Overflakkee. Zij heeft veel raakvlakken met ons eiland. We zullen ook dit moeten onderzoeken; waar kunnen we elkaar versterken en een toegevoegde waarde leveren? Daarbij blijven voorstander van innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving. Daarom staan wij open voor advies, het delen van specifieke kennis en het leggen van verbindingen met bedrijven en instanties. Heeft u een suggestie? We horen het graag. Samen leven, samen doen!

Suggesties mag u mailen naar: info@vvdschouwenduiveland.
Voor meer informatie over de standpunten en het nieuws over de VVD Schouwen-Duiveland:
https://schouwen-duiveland.vvd.nl/