VVD Schouwen-Duiveland wint prijs met plan voor meer verkeersveiligheid bij scholen

Bij de Bijeenkomst: Beeldvorming Bereikbaarheid in het Hoornbeeck college in Goes is het idee van raadslid Bruno van der Hoek van de VVD Schouwen-Duiveland beloond met de hoofdprijs van 2500 euro.

Provinciale Staten hadden in de Goese school een brainstormsessie georganiseerd over de bereikbaarheid in Zeeland. Wim van Tilburg, programmadirecteur van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer, presenteerde het publiek dinsdagavond cijfers waaruit bleek  dat Zeeland de provincie is met het op een na hoogste autobezit van Nederland. Per 1000 inwoners zijn er meer dan 500 auto's. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook duur.
 
Deelnemers gingen in groepen in klaslokalen aan de slag om een goed idee te vinden om het vervoer te verbeteren in een Zeeuwse gemeente die zij kregen toegewezen. Aan het eind van de avond werd het team met het beste idee beloond met een prijs van 2500 euro. Die prijs ging naar het team van Schouwen-Duiveland met Bruno van der Hoek, die een plan lanceerde voor de verkeersveiligheid  bij scholen op Schouwen-Duiveland. Geef ouders en kinderen een stappenteller en stuur ze lopend naar school. Ouders die van ver komen, kunnen hun auto op een parkeerterrein zetten en het laatste stuk lopen. "In plaats van meer regelgeving, is ons idee bottom up. Kinderen zullen hun ouders gaan aansporen de auto vaker te laten staan, of gebruik te maken van de mogelijkheden verder van de school te parkeren. Niet alleen beter voor de verkeersveiligheid bij scholen, maar ook voor de gezondheid. Kinderen worden gestimuleerd meer te bewegen", aldus de bedenker van het plan Bruno ven der Hoek.
 
Het is de bedoeling dat de bedenkers hun idee ook echt gaan uitvoeren met het gewonnen geld.