Ginjaar-Haack stapt op als raadslid VVD Schouwen-Duiveland

Vandaag heeft fractievoorzitter Laurence Ginjaar-Haack te kennen gegeven niet langer deel uit te willen maken van de VVD fractie in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Zij heeft besloten door te gaan als lijst Haack en heeft haar lidmaatschap van de VVD opgezegd.

 De VVD betreurt het, dat mevrouw Ginjaar-Haack pas na de verkiezingen haar conclusies trekt en nu een zetel vult die de VVD toekomt. Voorzitter Gillis Klompe, geeft aan dat in de aanloop naar de verkiezingen er verschillende gesprekken zijn gevoerd, waarin duidelijk werd dat mevrouw Ginjaar-Haack moeite had met de door de VVD ingeslagen weg. Daarbij werd op verzoek van de landelijke VVD en de eigen leden gekozen voor vernieuwing in de raad. In die gesprekken stond ook het functioneren van mevrouw Ginjaar-Haack en haar optreden als fractievoorzitter centraal. Haar draagvlak binnen de fractie en bij leden bleek na de verkiezingen erg smal.

 VVD Schouwen-Duiveland heeft er alle vertrouwen in dat, met het grote team fractieondersteuners welke naar de aanloop van de verkiezingen is gevormd, raadsleden Margo Lemsom en Bruno van der Hoek, de VVD weer een eigen en onafhankelijke koers zal varen.