(Op)positie

© Foto: Frans Prins

(Op)positie
Na een turbulente start in een positie die de VVD op Schouwen-Duiveland niet gewend was, raken we steeds meer eigen met het voeren van oppositie. We werken met de fractie(volgers) heel hard om onze standpunten zoveel mogelijk uit te dragen en dat wordt ook door lokale media opgemerkt. In de afgelopen periode zijn er door ons onder andere schriftelijke vragen gesteld over het openhouden van een supermarkt in de binnenstad van Zierikzee, de sluiting van de “Beatrixschool” voor speciaal onderwijs, de extreme huurverhoging van de watersportvereniging in Brouwershaven, het vervoersprobleem naar de HAP en over de reconstructie van het Haringvlietplein. We zijn een liberale partij en willen laten zien dat wij er zijn voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland. De VVD heeft duidelijk te kennen gegeven dat zij tegen de afschaffing van de forfaitaire belasting is en dat zij vindt dat de toeristenbelasting geherinvesteerd moet worden in de recreatiesector. Vernieuwende projecten blijft de VVD ondersteunen.

Deeltijdwonen
De coalitie is sterk en bepalend, toch heeft de VVD al succes weten te behalen. Eind juni dienden wij het amendement in omtrent deeltijdwonen. Hierin gaven wij aan dat er een mogelijkheid was tot reguleren via de Huisvestingswet. Dit amendement werd niet gedragen door de coalitie en ook de wethouder gaf aan dat het college het amendement niet kon ondersteunen. Wel werd ingestemd met een amendement uit de coalitie over dit onderwerp op basis van een Bestemmingswet. Een optie die na grondig onderzoek volgens de VVD niet haalbaar was. In de raadsbrief van begin september kwam het college met een voorstel over het deeltijdwonen dat vrijwel één-op-één het VVD amendement betrof. Dit werd aangenomen. Uiteraard hebben wij het college gecomplimenteerd met hun hernieuwde inzicht.

Team
De fractie raakt steeds beter op elkaar ingespeeld. In een goede respectvolle sfeer, maken we gebruik van elkaars expertise. Het bestuur steunt ons op alle fronten en zorgt, daar waar nodig, voor contacten en informatie. Samen met actieve burgercommissieleden en fractievolgers staan we midden in de samenleving en versterken we elkaar daar waar nodig. Daarnaast maken wij gebruik van kennisoverdracht van onze voorgangers en andere betrokkenen en we kunnen ten alle tijden een beroep doen op onze coaches.
Zijn er zaken waarvan u vindt dat die aan de orde moeten komen? Neem dan gerust contact op. Mail naar: fractie@vvdschouwenduiveland.nl

Samen Denken, Samen Werken, Samen Doen!