VVD Zeeland in gesprek met de Zeeuwse agrarische- en visserij sector

Nederland is een fantastisch land, met een agrarische- en visserijsector van hoge kwaliteit. We zijn er zelfs tweede voedselexporteur van de wereld mee geworden. Dat willen we graag zo houden, zo niet beter maken. Dat betekent dat we moeten beschermen wat we met elkaar hebben opgebouwd.

Onze boeren en vissers verdienen dat we naast ze staan, met waardering en respect. Reden voor VVD Zeeland om op donderdag 28 februari met agrariërs, vissers en landbouwbestuurders in gesprek te gaan. We gaan samen met o.a. VVD-Statenleden en Tweede Kamerlid Helma Lodders op bezoek bij het grootschalig akkerbouwbedrijf C. van den Hoek in Dreischor en bij Mosselhandel Hangcultuurbedrijf en Palingvisserijbedrijf Bout in Bruinisse. We zullen spreken over de kringlooplandbouw, de Brouwersdam en andere relevante onderwerpen. Door zulke bezoeken horen de volksvertegenwoordigers uit eerste hand hoe het er in de sector aan toegaat. En dat is belangrijk, want die kennis en ervaring nemen zij mee om voor ons allemaal zaken te regelen in de Provinciale Staten en de Tweede Kamer.