Kennis maken en delen

Werkbezoek landbouw en visserij op donderdag 28 februari 2019. Het zal u niet ontgaan zijn dat de verkiezingen er aan komen. Als onderdeel van de campagne voor de provinciale statenverkiezingen hebben we op 28 februari jl. een werkbezoek gebracht aan het akkerbouwbedrijf van Coen en Marianne van den Hoek-Huijbregts in Dreischor en de Grevelingenvissers, vertegenwoordigd door Martin Bout en Jaap Muller. Helma Lodders en de Zeeuwse Kamerleden André Bosman en Tobias van Gent zorgden voor een stevige delegatie vanuit Den Haag. Verder bestond de delegatie uit diverse kandidaten voor provinciale staten en natuurlijk ontbraken onze lokale politici ook niet.

Beste jongetje van de klas

‘s Morgens werd de complete delegatie door Coen en Marianne gastvrij ontvangen met koffie en een bolus, waarna Coen in het bijzijn van de op Schouwen-Duiveland actieve landbouworganisaties zijn akkerbouwbedrijf presenteerde. Een presentatie die dieper inging op onderwerpen die nu spelen in de landbouw, zoals zoet water. Sinds de afgelopen zomer staat dit onderwerp (weer) prominent op de agenda en op akkerbouwbedrijven wordt stevig nagedacht hoe je daarmee op bedrijfsniveau kunt omgaan. We maakten kennis met een innovatief plan om via het drainagesysteem in de grond niet alleen overtollig water af te voeren, maar dit systeem ook te gebruiken om water onder de akker terug te brengen als de voorraad water in de sloten dit toelaat. Jammer alleen is dat de huidige regelgeving dit momenteel niet toestaat en er weer tijd overheen gaat voordat dit uitvoerbaar kan worden. Verder hebben we gesproken over gewasbeschermingsmiddelen en hoe Nederland door extra eisen boven de Europese normen te stellen, onze landbouwsector regelmatig in een ongelijk speelveld brengt. Van tijd tot tijd het beste jongetje van de klas willen zijn, maar wel ten koste van onze eigen boeren. Tenslotte werd er stevig gediscussieerd over de kringlooplandbouw. Dat moet de toekomst worden, maar ook hier zit de huidige regelgeving vaak in de weg. Kortom, een nuttig en leerzaam werkbezoek waarvan de deelnemers veel hebben opgestoken om als kennis mee terug te nemen naar raad, staten en kamer.

Kansen voor de visserij

Na de lunch, zeer goed verzorgd door Evert van Dilst van de d’Ouwe Smisse verplaatsten we ons naar  de Grevelingenvissers. Deze werden vertegenwoordigd door Martin Bout en Jaap Muller, beiden werken in familiebedrijven die vele generaties teruggaan. Varend op de BRU 49 van gaf Martin Bout uitleg over de visserij op de Grevelingen en over de kansen en bedreigingen waar zij mee te maken hebben. En dat mede in relatie met het besluit om de opening in de Brouwersdam te verruimen en een beperkt getij op de Grevelingen te brengen. De paling zal de grotere uitgang naar de Noordzee ook weten te vinden. Naast allerlei beschermende maatregelen die er al zijn, zal dit de vangstkansen verder verslechteren. Maar de maatregelen zullen ook zorgen voor meer biodiversiteit en meer zuurstof. Voor de visserij kan dit nieuwe kansen bieden die de vissers natuurlijk willen benutten. Er is een vergelijking te maken met het Veerse Meer waar de doorlaat naar de Oosterschelde heeft gezorgd voor een robuuster watersysteem waardoor diverse nieuwe vormen van visserij op schelpdieren een kans hebben gekregen.

Bestuurlijk actief op elk niveau

Ook dit bezoek heeft (nieuwe) kennis voor de deelnemers opgeleverd die bijdraagt aan hun bestuurlijk werk en bovendien tips van de Kamerleden waar de vissers weer hun voordeel mee kunnen doen. Terugkijkend op dit bezoek besef ik weer hoe belangrijk het is om als politieke partij op alle niveaus vertegenwoordigd te zijn. Drie bestuurslagen in één delegatie is meer dan de som der delen. Daarbij weten we uit ervaring dat onze Europarlementariërs ook zeer benaderbaar zijn. Wat wil je nog meer? Bij de VVD is dit allemaal mogelijk.