Vitale arbeidsmarkt: een kwestie van gemotiveerde partners

Een vitale arbeidsmarkt is gebaat bij een stevige verbinding tussen onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden. Een arbeidsmarkt op Schouwen-Duiveland waar voor zoveel mogelijk inwoners een plek is. Die ook bijdraagt aan het versterken van de economie en innovatiekracht op het eiland, die talent bindt en waar werknemers kunnen blijven leren.

© Foto: John Elenbaas

Onderwijs om zich te ontplooien, een arbeidsmarkt die talenten bindt, een economie waarin wordt geïnnoveerd en de mogelijkheid om te blijven leren. Op dinsdag 9 april is de samenwerking hierin bekrachtigd tussen Ondernemerskring Schouwen-Duiveland, de gemeente Schouwen-Duiveland, HZ University of Applied Sciences, Scalda en Pontes Pieter Zeeman. 

Het belang van diversiteit aan scholing moeten we niet onderschatten. Uit onderzoeken blijkt dat naast opgroeien, scholing één van de primaire voorwaarden is waardoor verbondenheid ontstaat met een mogelijk toekomstige woonplaats. Ook in de toekomst heeft Schouwen-Duiveland jonge gezinnen nodig die zich hier willen leren, wonen en werken.

Kwaliteit en kwantiteit van onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting van werknemers en ruimte voor ondernemerschap zijn dé onderwerpen voor de VVD-fractie. Margo Lemsom, Arianne Klompe en John Elenbaas waren namens de VVD aanwezig om het initiatief van Ondernemerskring Schouwen-Duiveland te steunen. Ook komende periode zullen we met de VVD vinger aan de pols houden en daar waar kan een bijdrage leveren aan de opvolging van gezamenlijke afspraken. Wie neemt waarvoor verantwoordelijkheid? Op welke termijn? En vooral ook: welk resultaat mogen we verwachten?