Voors en tegens

Bij een omvangrijk en langlopend dossier als Brouwerseiland, met een grote maatschappelijke impact, is het belangrijk om zorgvuldig te handelen. Zeker nu met een uitspraak van de Raad van State op tafel. De VVD heeft daarom terughoudend gereageerd op verzoeken van de pers om een reactie. Voor of tegen, dat was de vraag. Echter dat is op het moment niet relevant.

Wij hebben de uitspraak bekeken voor zover dat mogelijk is als normale fractieleden. Het is ons na diverse consultaties duidelijk dat de volgende stap aan de provincie Zeeland is waar het gaat om het pijplijnconcept en/of aan de initiatiefnemers als zij na het likken van hun wonden toch nog mogelijkheden zien.

Ambities

Waar weinig over wordt gerept is het feit dat de keuze om aanvankelijk vóór de realisatie van Brouwerseiland te stemmen niet was gebaseerd op alleen maar de wens om een aantal fraaie huisjes op eilandjes in de Grevelingen te hebben in een segment waar behoefte aan is, zo beaamt ook de RvS. De hele onderneming zou, nog los van enorme bedragen aan leges in het voortraject, voor een decennialange geldstroom richting de gemeente Schouwen-Duiveland zorgen. Ónze gemeente, waar wij als Gemeenteraad namens de inwoners een behoorlijk ambitieuze agenda hebben voor de komende jaren.

Gezond huishoudboekje

Het niet doorgaan van het project betekent dat de financiering van onze wensen mogelijk een andere invulling moet gaan krijgen. Willen we alles doorzetten dan moeten nieuwe inkomstenbronnen worden gevonden of bestaande worden geïntensiveerd.

Daarnaast is het ons nog niet duidelijk, en dat kan zo snel ook niet, in hoeverre er ruimte is voor schadeclaims richting onze gemeente nu de RvS uitspraak heeft gedaan en daarbij duidelijk richting vergunningverlenende overheden heeft gewezen. Het worst-case scenario is dat we tegelijkertijd in beide billen worden gebeten. De VVD staat voor een gezond huishoudboekje, wij moeten duidelijkheid krijgen inzake de status als pijplijnproject, het college moet duidelijkheid geven over de gevolgen voor het al genoemde huishoudboekje en de maatschappelijke gevolgen. Ook de juridische consequenties vanwege al ondertekende overeenkomsten zijn op dit moment niet duidelijk.

Politieke naast juridische werkelijkheid

Wethouder van Burg steunt ons in deze visie door te verklaren dat er naast de politieke werkelijkheid een juridische werkelijkheid is. Het vonnis van de RvS van vorige week wordt op het gemeentehuis in Schouwen-Duiveland nog grondig bestudeerd. "We willen eerst alle consequenties in beeld hebben," aldus de wethouder. Daarom zal de VVD zo lang de gevolgen voor de Gemeente Schouwen-Duiveland en haar inwoners niet duidelijk zijn, niet op de muziek vooruit lopen.