Schouwen-Duiveland verzilvert

Sinds 1 januari is zorg voor alle inwoners van Nederland gelijk. Dit betekent dat alle zaken die via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) lopen niet meer inkomensafhankelijk zijn. Kort gezegd: Iedereen betaalt maximaal een eigen bijdrage van €17,50 per 4 weken voor al zijn benodigde zorg. Of dit nu gaat om huishoudelijke hulp, een rollator, scootmobiel of traplift de eigen bijdrage is voor iedereen gelijk. Het ligt in de lijn der verwachting dat de bevolking van Schouwen-Duiveland de komende jaren ‘verzilvert’, waardoor de kans bestaat dat steeds meer mensen gebruik gaan maken van deze voorzieningen.

Het mes snijdt aan twee kanten
Afgelopen woensdag hebben wij tijdens de raadsvergadering aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met een flinke stijging van de WMO kosten. Niet alleen valt de huishoudelijke hulp een stuk duurder uit door het wijzigen van de Alphahulp-constructie ook de aanzuigende werking van de nieuwe WMO moet niet onderschat worden. Dit in combinatie met alle ambitieuze plannen en een mogelijk extra korting van het rijk heeft de VVD doen vragen om de vinger aan de pols te houden en de gemeenteraad tijdig op de hoogte te stellen. Ook hebben wij aangedrongen om niet te wachten op de landelijke monitoring maar een risicoschatting te maken op de aanzuigende werking van de WMO en deze zo snel mogelijk te verwerken in de begroting.

Wie zich zelf rijk rekent, snijdt zich in de vingers
De coalitie ging na de verkiezingen voortvarend van start door een forse stijging op de toeristenbelasting door te voeren. De VVD was en is geen voorstander van deze maatregel. De economie van Schouwen-Duiveland draait voor een groot gedeelte op het toerisme en er zijn op het eiland vele voorzieningen die zonder deze inkomsten niet zouden bestaan of kunnen worden behouden. Mede door die verhoging van de toeristenbelasting ziet het rijk wellicht nog een mogelijkheid om onze gemeente te korten. Dit komt bovenop de  aangekondigde korting van structureel 3 miljoen. Er zijn immers andere inkomsten gegenereerd. Het verhogen van de toeristenbelasting leek in eerste instantie wellicht een verzilvering maar weegt inmiddels als lood.