Ter nagedachtenis aan de heer Hans Verseput

Onlangs is oud VVD voorzitter de heer Hans Verseput uit Zonnemaire overleden. De heer Verseput is voorzitter geweest in de periode rondom de gemeentelijke herindeling, welke op 1 januari 1997 een feit werd.

In deze periode kwamen diverse bestuurders en ook leden uit de afzonderlijke gemeenten ineens in een gezamenlijke afdeling terecht. Dit vroeg om een nieuw afdelingsbestuur en om krachtige leiders die de verschillen uit de afzonderlijke gemeenten konden overbruggen. De heer Verseput was een echte bruggenbouwer en wordt binnen de partij geroemd vanwege zijn verbindende vermogen. Hij deed dit op een gemoedelijke manier. Hij zag de grote lijnen en kon over grenzen heen kijken. Samen met bestuurders uit een aantal kernen die tot één van de zes gemeenten hadden behoord, wist hij voor de VVD een eilandelijke afdeling te bouwen. Een in memoriam wordt gedragen door herinneringen die van betekenis zijn. Ik hoop dat de aanzet die door de heer Verseput is gegeven nog lang gestalte mag hebben. Op vrijmoedige wijze met elkaar ons eiland besturen. Door niet te denken in hokjes, maar met toekomstvisie en over grenzen heen kijkend. De VVD is de heer Verseput zeer erkentelijk voor wat hij heeft gedaan voor onze partij en wenst de familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.