Toeval bestaat niet

De afspraak met de kersverse voorzitter van Recron Schouwen-Duiveland met de VVD fractie om kennis te maken en over en weer de belangen en speerpunten in beeld te krijgen, was al gemaakt voordat haar interview in de wereldregio verscheen. De ontmoeting kreeg hierdoor een extra lading, omdat zij in dat interview de Recron bestempelde als een organisatie, waarin een ‘VVD clubje’ actief zou zijn geweest.

Voor alle (recreatie)ondernemers
In de fractie, maar ook bij de leden ontstond onduidelijkheid en irritatie over deze uitlating. Juist omdat de VVD de belangen van de hele recreatiebranche altijd bijzonder krachtig heeft verdedigd. Dit beleid wordt ook door de huidige fractie voortgezet en verdedigd. Zij is vaak als enige zeer kritisch geweest bij besluiten die zwaar voor rekening van de recreatie ondernemers kwamen.

Tijd voor een goed gesprek waarbij de lucht geklaard werd. Duidelijk moet zijn dat de Recron de belangen van alle leden behartigt en behartigde en dat politieke kleur daarin geen rol zou moeten spelen. Uitlatingen hieromtrent passen dan ook niet bij de Recron. De VVD zal zich zoals altijd onverminderd inzetten voor de (recreatie)ondernemers op Schouwen-Duiveland en zich op de inhoud richten.

Economisch belang
De toekomst voor de branche ziet er op dit moment goed uit. Steeds meer mensen weten ons mooie eiland te vinden, overigens als onderdeel van de provincie Zeeland. Dat neemt niet weg dat we verder in de toekomst moeten turen om te zorgen dat de ondernemers die hiervoor verantwoordelijk zijn ook goed kunnen inspelen op de markt en dus als specialisten moeten kunnen ondernemen.

Communicatie richting onze inwoners over het belang van het toerisme wordt steeds belangrijker. De emotie van de dag speelt steeds vaker een rol en uiteindelijk komt die helaas negatieve sfeer terug in de raadszaal en gaat een rol spelen in de beraadslaging die een scala aan onderwerpen aangaat. Het economische belang en het complexe netwerk wat direct of indirect afhankelijk is van deze branche blijkt dus vaak onduidelijk.

Meten is weten
De VVD fractie vindt feiten en cijfers van groot belang. Zij zal dan ook actief initiatieven nemen en ondersteunen, die duidelijkheid kunnen verschaffen over omvang en belang van de recreatiesector op Schouwen-Duiveland. Dit blijft van belang om eilandelijke doelen te bereiken en voldoende draagkracht onder onze inwoners te creëren.

Vanzelfsprekend wensen wij Marieke Braber-Schot veel succes als voorzitter van de Recron en kijken wij uit naar een constructieve samenwerking.