VVD Nieuwjaarsreceptie

Dit jaar heet de VVD Schouwen-Duiveland de eer namens de Zeeuwse VVD de Nieuwjaarsreceptie te organiseren.

De receptie wordt gehouden op vrijdag 17 januari 2020 van 17.00 tot 19.00 uur,

in de Havenzaal van het volledig gerenoveerde en getransformeerde voormalige theater- en restaurantcomplex, Hotel Mondragon aan de Oude Haven 11 in Zierikzee

Onze leden hebben via de secretaris van het lokaal netwerk een vooraankondiging en herinnering gehad. Mochten deze u ontgaan zijn en bent u voornemens te komen, dan verzoeken we u vriendelijk aan te melden bij Annemarie Noordhoek. Zou u zo vriendelijk willen zijn om bij aanmelding aan te geven of u een introducé mee te neemt? Bij voorbaat hartelijk dank en graag tot ziens op vrijdag 17 januari!