Samen sterk

Na de laatste persconferentie van het kabinet weten we dat de eerder afgekondigde maatregelen nog worden voortgezet tot 28 april. Het coronavirus heeft een enorme impact. Wereldwijd, in Europees verband, op landelijk niveau, maar natuurlijk ook hier op ons eiland. Ons respect gaat uit naar de mensen in de cruciale beroepen en vitale processen. Zoals zorg, hulpverleningsdiensten, onderwijs, transport en de voedselketen.

Ons hart gaat uit naar de mensen en bedrijven die nu hard getroffen worden door de gevolgen van de maatregelen. Daarbij denken we onder andere aan de ondernemers in de recreatie en de horeca en de bedrijven die hun afzet zien dalen, zoals winkeliers en agrariërs. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om zo goed mogelijk voor de belangen van de getroffen ondernemers op te komen. De overheid werkt hard aan maatregelen om deze crisis op te vangen en laat zien zo nodig dagelijks haar beleid hierop aan te passen. Daar zijn we trots op.

Hoewel we elkaar nu niet fysiek kunnen treffen, zijn we in een meer digitale wereld actief voor en met de VVD. Het werk van de fractie en de gemeenteraad gaat, hoewel in aangepaste vorm, door. Dit betekent dat we er ook en juist nu er gewoon zijn voor u. Met een luisterend oor, aandacht voor vragen om ook nu onze schouders er onder te zetten. Het is heel belangrijk elkaar extra te ondersteunen de komende tijd. 

Gezondheid gaat nu vóór alles. Dat is een enorme opgave, maar we zien dat ieder eensgezind hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Wij leven mee met de slachtoffers van het coronavirus en kwetsbaren die hard getroffen worden door de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Wij wensen hen, hun familie en vrienden sterkte in deze moeilijke periode.

Tot slot wil ik ook even stilstaan bij de bijdrage die onze partijgenoot Bruno Bruins heeft geleverd als minister voor Medische Zorg. De tol hiervoor was hoog en het siert hem dat hij het landsbelang boven zijn persoonlijk belang heeft gesteld. Ook wij bedanken hem voor zijn enorme inzet.

Als u verder op de hoogte wil blijven van wat de VVD doet rondom het coronavirus kijk dan op https://www.vvd.nl/coronavirus-nederland/

Het bestuur wenst u en de mensen om u heen veel gezondheid en sterkte toe de komende periode. Samen komen we deze moeilijke periode te boven.

Met vriendelijke groet

Gillis Klompe

#samensterk #steunelkaar #houdafstand