Motie aanvullende maatregelen gevolgen coronavirus

De VVD Schouwen-Duiveland heeft naar aanleiding van de acute situatie die is ontstaan door de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, een motie ingediend waarin wordt aangedrongen op de vorming van een integraal crisisteam vanuit de hele samenleving.

"Ik heb onder anderen contact gehad met enkele (Zeeuwse) groothandels en eigenaren van panden in mijn netwerk. Zij verwachten op korte termijn tussen 10-30% faillissementen bij hun klanten/huurders. Recreatiebedrijven zien hun annuleringen elke dag verder oplopen en ook verder het seizoen in. De bedrijven die actief zijn voor deze branche zijn veel ZZP-ers die hierdoor ook allemaal thuis zitten. Agrariƫrs hebben geen enkele zekerheid over het beschikbare aantal seizoensmederkers/arbeidsmigranten. De situatie in Zeeland wijkt significant af van de rest van Nederland, zeker van de Randstad. We kunnen in onze gemeente uitermate trots zijn op de relaties tussen bestuur en samenleving. Dit is het resultaat van investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan. Het is een cruciaal moment om die relaties aan te laten sluiten en het huiswerk deels te laten doen," aldus Bruno van der Hoek die namens de VVD deze motie indiende.

Lees hier de volledige tekst van de motie