Even voorstellen: Arianne Klompe

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik, samen met Erik Groffen, burgercommissielid geworden. Dit betekent dat wij samen met Margo Lemsom en Bruno van der Hoek de zogenaamde kleine fractie vormen. Deze kleine fractie bereidt de commissie- en raadsvergaderingen voor, zorgt voor afstemming met de grote fractie en zet acties uit op grotere thema’s die vroeg of laat in het politieke speelveld aan de orde komen. Vooral bij het organiseren van deze processen voel ik me helemaal op zijn plaats, naast natuurlijk de inhoudelijke verdieping op de portefeuilles. Voor mij zijn dat: wetgeving, landbouw, milieu, onderwijs, veiligheid, welzijn en volksgezondheid.

Deze laatste ligt voor de hand, omdat mijn carrière zich afspeelt in de gezondheidszorg. Zowel als beleidsmedewerker, kwaliteitsadviseur en projectleider heb ik ervaring in zowel de geestelijke gezondheidszorg als de gehandicaptenzorg. Vanuit deze rol heb ik het de afgelopen maanden erg druk gehad met werkzaamheden en activiteiten als gevolg van de corona-uitbraak.

Als lid van het crisisteam hield ik dagelijks vergaderingen, beheerde de corona-mailbox, werkte scenario’s uit, bedacht oplossingen voor bestaande en komende problemen en maakte ingrijpende keuzes. Zowel voor de veiligheid van onze cliënten, als die van onze medewerkers.

Het was zonder meer een tijd waarin je je realiseert dat de impact op de maatschappij, de zorg en de economie enorm zal zijn: waarden, normen, relaties en welbevinden.

Dat ik me laat zien op dorps- en stadsraadvergaderingen en op andere representatieve bijeenkomsten spreekt voor zich. Zo kan ik mij verdiepen in wat er speelt en kan ik de VVD een gezicht geven. Hebben we nog niet kennisgemaakt, of zijn er zaken die u wilt bespreken? U kunt mij bereiken via arianne.klompe@schouwen-duiveland.nl