Netwerken

De VVD heeft een een enorm contacten netwerk. Lokaal, regionaal en landelijk. Wanneer zaken de eigen “omgeving” ontstijgen kunnen VVD’ers dus altijd een beroep doen op dit netwerk en dat beperkt zich niet alleen in de politieke arena. Wij beschikken binnen onze werkomgeving, privé en andere bestuursverantwoordelijkheden vaak ook over de juiste contacten voor de juiste momenten.

De vraagstukken die tijdens de corona crisis spelen voor ondernemers, vragen om inventiviteit, samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid. De badplaats Renesse met de vele terrassen staat hiermee voor een uitdaging. Nu de horeca weer (beperkt) open mag en de gasten weer hun plekje in de zon op een terras kunnen gaan opzoeken zijn geen halve maatregelen genomen.

Vanuit de Ondernemersvereniging Renesse heb ik mijn eigen netwerk ingeschakeld om het dorp voor te bereiden op de heropening. Allereerst vanuit mijn rol binnen de gemeente Schouwen-Duiveland, door contacten te leggen met de betrokken ambtenaren. Op die manier waren de uitgangspunten zoals de gemeente die mede op aangeven van de Veiligheidsregio Zeeland hanteert duidelijk, vooral op de mogelijkheid om terrassen tijdelijk te vergroten.

Daarna werd vanuit mijn bedrijf NIP (Nooit In Paniek) een beroep gedaan op een technisch tekenaar die normaal gesproken bij evenementen en festivals de productietekening verzorgd. Zo werden alle schetsen en wensen van de ondernemers vertaald in een plattegrond met maatvoering, rekening houdend met de 1,5 meter regelgeving. Daarbij werd gebruik gemaakt van een door de gemeente verstrekte ondergrond aangevuld met gemaakte luchtfoto’s.

Bij een evenement is zo’n tekening de basis van alles. Je kunt elkaar er op aanspreken, je kunt je inrichting er mee neerzetten en de gemeentelijke organisatie heeft een handvat om haar controlerende rol goed te kunnen vervullen. De tekening is door de gemeente als ondergrond van alle vergunningaanvragen gebruikt.

Naast de productietekening zijn ook contacten gelegd met leveranciers uit de evenementenbranche. Deze tak van sport is gewend heel snel te kunnen schakelen, te improviseren, te adviseren en te kunnen leveren. Er worden de komende week zeer solide en fraai ogende picknickbanken op een aantal locaties geplaatst en in tijdelijke toiletvoorzieningen voorzien.


Een mooi resultaat waarin normaal gesproken aparte netwerken (ondernemers Renesse, evenementenbranche en overheden) elkaar vinden, aanvullen en gaan voor een veilig en verantwoord resultaat. Hiermee kan Renesse weer gaan “shinen” en kunnen de horeca ondernemers weer gaan ondernemen en zorgen voor het beeld zoals iedereen dat bij een top badplaats voor ogen heeft. Alles verantwoord en in samenwerking met elkaar en met de vergunningverlener.

De ondernemers hebben bij de (her)opening van de horeca vrijwel  niets aan het toeval overgelaten en grote mate van verantwoordelijkheid laten zien. Zij geven daarbij het voorbeeld aan de gasten, die naar ik hoop alle maatregelen en aanwijzingen opvolgen, zodat we zo snel mogelijk weer nieuwe stappen kunnen zetten. 

En wat deze VVD-er Tweede Pinksterdag om 12:00 uur deed? Hij nuttigde een heerlijk glaasje op een van de terrassen. Frisdrank, dat dan weer wel…