Nieuwsbrief 23 juni 2020

Noodlokalen Brede School, Theo Thijssen Zierikzee. De coalitie en wethouder vinden tijd nog niet rijp voor kostenbesparing. De benodigde extra lokalen van de basisschool Obase Theo Thijssen blijven de gemoederen bezig houden. De VVD heeft zich vanaf het begin actief ingezet om tot een oplossing te komen voor het ruimtetekort ontstaan door het stijgend leerlingaantal. Door fysiek ruimtegebrek op het perceel moet er een bovenbouw worden gerealiseerd, waardoor er extra onvoorziene uitgaven nodig zijn om dit voor het nieuwe schooljaar te realiseren.

De VVD volgt kritisch alle grote(re) uitgaven die de gemeente financieel raken. 

Daarom heeft de VVD uitgezocht dat aanschaf in plaats van  huur van (nood)lokalen op zowel de middellange als lange termijn een  besparingen oplevert van  €137.000 over vijf jaar en €530.000 over tien jaar, inclusief de meerkosten voor de bovenbouw.

Margo Lemsom: "De door de VVD ingediende  motie  kon de raadsleden van de coalitie en de wethouder financien, Daniel Joppe, niet overtuigen over te gaan tot deze besparing, met als reden "dat de de tijd er niet rijp voor zou zijn". Wij menen dat wanneer het om besparingen van deze omvang gaat, de tijd daar is, om binnen korte termijn  over te gaan tot aanschaf in plaats van huur."

U kunt hier de volledige motie inzien.

Dit artikel is overgenomen uit onze nieuwsbrief. U kunt hier de volledige nieuwsbrief 23 juni 2020 inzien.