Digitale raad op zaterdag

Op 4 juli nam fractievoorzitter Margo Lemsom namens de VVD Schouwen-Duiveland deel aan de door de VNG aangeboden, digitale Raad op Zaterdag. Het programma bestond uit 3 interactieve sessies. De onderwerpen die aan bod kwamen waren de Regionale Energiestrategie (RES), de positie van raadsleden en digitale participatie.

 

De eerste sessie gaf een update over de stand van zaken in de 30 RES regio’s in Nederland. Daarin kwam naar voren dat de Provincie Zeeland op de goede weg is, maar nog een lange weg te gaan heeft om de gestelde ambities te kunnen realiseren.

 

De tweede sessie behandelde de mogelijkheden voor raadsleden om effectief te functioneren. Wanneer stel je welke vragen aan de wethouder, griffier of VNG? Moties, schriftelijke vragen, amendementen zijn voor de fractie van VVD Schouwen-Duiveland middelen die met grote regelmaat worden ingezet. Door gezamenlijk, verschillende mogelijkheden en praktijkervaringen te bespreken met raadsleden uit heel Nederland, doen we nog meer kennis op die in de toekomst zeker bruikbaar is.


De laatste sessie ging in op de mogelijkheden en uitdagingen van inwoners voor digitale inspraak in diverse trajecten. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland was één van de eerste die digitaal ging vergaderen. Lang niet alle gemeenten in Nederland kregen dit goed op gang. Burgerparticipatie via digitale inspraak blijkt voor veel inwoners lastig. Hier staat tegenover dat ruim 40% meer inwoners de vergaderingen op het moment digitaal bekijken of op een later tijdstip zeker als het een onderwerp betreft wat hoog op de agenda staat.

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.