Start bouw nieuwe lokalen Brede School

Als sinds de oprichting in 2015 is de Brede School Noorderpolder Theo Thijssen een groot succes. Ouders waarderen het netwerk van voorzieningen in en rond de school. Naast de basisschool is er o.a. kinderopvang, vakantieopvang, voor- en naschoolse opvangen een peuterspeelzaal aanwezig. In korte tijd groeide het leerlingenaantal van 167 naar 245 leerlingen waardoor er ruimtegebrek ontstond.

In 2019 werd een spoedaanvraag door Obase voor extra lokalen door het college afgewezen. Men vond dat het capaciteitstekort moest worden opgevangen door het medegebruik van een  schoollocatie binnen een straal van 2 kilometer. De VVD meende dat het splitsen van leerlingen qua veiligheid, gezin organisatorisch en onderwijstechnisch geen optie was. Gesteund door een lawaaioptocht van de leerlingen van de Brede School, kreeg de VVD de steun van de voltallige raad, voor het tijdens de kadernota ingediende amendement in 2019 voor de realisatie van 3 noodlokalen.