Andere tijden

Donderdag 9 juli was de laatste gemeenteraad voor het voor het reces. Op de agenda stond de Kadernota begroting 2021 – 2024. Het college had net als andere jaren de raad om aanvullende suggesties gevraagd. Hierop werden moties, amendementen en wensen en bedenkingen ingediend


De VVD heeft de amendementen waar zij achter kon staan mede ingediend. Zij heeft er echter anders dan in voorgaande jaren, voor gekozen haar suggesties niet in te dienen als motie of amendement. In de bijlagen van de Kadernota wordt gememoreerd: We leven in een bijzondere tijd. In de wereld, landelijk, regionaal en lokaal is de situatie zo onzeker dat er nauwelijks voorspellingen te doen zijn. Alles staat nog in het teken van het coronavirus.


Juist omdat de komende tijd de ontwikkelingen niet goed te overzien zijn, wil de VVD het ambtelijk apparaat niet nog eens extra belasten en biedt de ruimte de suggesties mee te nemen en te verwerken wanneer het past binnen het beleid.