Mooi rood is niet lelijk...

De vuurtoren in Nieuw-Haamstede en met name de mogelijke verandering van de kleur houdt de gemoederen op Schouwen-Duiveland flink bezig. Rijkswaterstaat heeft via de media aangekondigd dat zij dit rijksmonument van een andere kleur gaan voorzien.

Uit de vergunningsaanvraag, met als titel Het conserveren van de Vuurtoren, blijkt dat de kleurwijziging hierin niet is opgenomen. Een synoniem voor conserveren is behouden. Aangezien  de huidige kleur inmiddels 70 jaar op de vuurtoren prijkt zou men verwachten dat ook de kleur geconserveerd, lees behouden, zou blijven. Dit is namelijk het aanzicht van de vuurtoren. Hiernaast is deze vuurtoren een icoon voor Schouwen-Duiveland en hiermee een veelgebruikte afbeelding op flyers, plattegronden, bedrijfslogo’s, websites etc.

 Op Schouwen-Duiveland wordt vol ingezet op burgerparticipatie. In het kader hiervan zouden wij zeker verwachten dat alle belanghebbende partijen en omwonenden gehoord zouden zijn.

Belangenvereniging Nieuw-Haamstede heeft inmiddels 700 steunbetuigingen ontvangen om de huidige kleur te behouden. VVD Schouwen-Duiveland verzoekt u dringend om in overleg te gaan met alle partijen en pas na uitkomst van dit overleg de werkzaamheden aan de vuurtoren te hervatten.

De VVD heeft de volgende vragen voor het college:

  • Is er overleg gevoerd met omwonenden en belanghebbenden?
  • Kan het college invloed uitoefenen op behoud van de huidige kleur? Zo nee, waarom niet?
  • De wethouder heeft laten weten blij te zijn met de nieuwe kleur, geldt dit voor het hele college?
  • Bent u ondanks alle commotie nog steeds verzekerd dat de vuurtoren een andere dan de huidige kleur zou moeten krijgen?
  • Heeft u hierbij ook gedacht aan alle promotiewijzigingen die bij organisaties en bedrijven zullen moeten plaatsvinden?
  • Is het college inmiddels in gesprek gegaan met Rijkswaterstaat en belanghebbende inzake deze kwestie? Zo nee, kunt u toezeggen dit op korte termijn te gaan realiseren?
  • Kunt u toezeggen dat de kleur behouden blijft in ieder geval tot er overleg is geweest met Rijkswaterstaat, omwonenden c.q. belanghebbenden? Zo nee, waarom niet?
  • Voldoet de huidige vergunningsaanvraag aan de indieningsvereisten voor rijksmonumenten?
  • Zo ja, geldt dit ook voor een kleurwijziging?