Zuinig met bezuinigen

De VVD Schouwen-Duiveland is zeker geen voorstander van bezuinigen, maar loopt niet weg bij moeilijke beslissingen en weet als geen ander hoe belangrijk het is dat het huishoudboekje op orde is. Daarbij hoort een gezond financieel beleid.

De VVD Schouwen-Duiveland is zeker geen voorstander van bezuinigen, maar loopt niet weg bij moeilijke beslissingen en weet  als geen ander hoe belangrijk het is dat het huishoudboekje op orde is. Daarbij hoort een gezond financieel beleid. Het is beter aan de voorkant de deur dicht te houden door onderzoeksuitkomsten na te leven en procedures correct te volgen, dan achteraf geconfronteerd te worden met (extra) kosten. Dit betekent concreet dat de VVD alleen bereid is te snijden in kosten waar dat veilig en verantwoord kan.  Op de door het college samengestelde bezuinigingslijst stonden ook enkele onderwerpen waar bezuinigen voor de VVD onbespreekbaar waren.  

 

VVD Schouwen-Duiveland heeft tegen gestemd op het stoppen van de bibliobus, deze bus biedt veel meer dan alleen boeken, maar zorgt ook voor sociale cohesie in de kleine kernen.  De inwonerskrant wordt voor een relatief laag bedrag gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers, ook deze bezuiniging is unaniem door de raad weggestemd. Dit gold ook voor het stopzetten van het mantelzorg compliment, waar de VVD samen met LSD een amendement indiende voor een andere vorm waarmee er toch bespaard werd, welke kon rekenen op de steun van de complete raad. Ook het voorstel om de subsidie aan het Odensehuis stop te zetten werd weggestemd. De VVD is van menig dat na een grootschalige lancering van dit project, niet een aantal jaar later zomaar de geldkraan kan worden dichtgedraaid. Het voorstel om de buitenverlichting te dimmen kan rekenen op de steun van de VVD mits de sociale en verkeersveiligheid niet worden aangetast. Daarvoor is dan ook met steun van de fracties van de SGP, LSD en CDA een amendement ingediend, dat ook is aangenomen. De VVD was verbaasd over het voorstel om geen toiletvoorziening bij de Haringvlietstraat te realiseren, het amendement voor de realisatie was immers aangenomen  in 2018 en had moeten worden uitgevoerd in 2019. Inmiddels heeft de VVD dit opnieuw geamendeerd en is ook deze bezuiniging van de baan.


Ook nu weer in het bezuinigingsdebat heeft de VVD door haar positief kritische houding bewezen dat zij staan voor een gezond financieel beleid.