Kleur bekennen?

Het kan u bijna niet ontgaan zijn, de (nieuwe) kleur van de vuurtoren van Westenschouwen zorgt voor veel commotie. Het beeldvormend icoon zou conform de historie een ander kleur moeten krijgen.De VVD heeft hier eerder al schriftelijke vragen over gesteld. Tijdens de commissie vergadering van 14 september stelde fractievoorzitter Margo Lemsom voor om het voorstel aan te nemen van een architectuurhistoricus en specialist historisch kleurgebruik en schilderingen. Deze gaf aan dat  reconstructie naar de oorspronkelijke situatie is niet altijd zaligmakend is. Onderzoeksgegevens van de kleuronderzoeker  kunnen ook gewoon worden opgeslagen in een document, zodat op papier duidelijk is hoe de vuurtoren in het verleden heeft uitgezien. Zo wordt de geschiedenis ook behouden. Helaas blijft de wethouder achter haar standpunt staan al moest ze wel kleur bekennen en bood ze haar excuses aan omdat ze niet in overleg is gegaan met de inwoners en omwonenden. Juist hier was burgerparticipatie zeer gewenst en op zijn plaats geweest.