Hoge nood!

De VVD vindt het van groot belang dat er in de gemeente Schouwen-Duiveland voldoende en goede openbare toiletvoorzieningen worden gerealiseerd. Regelmatig krijgen wij vragen binnen van ouders van jonge kinderen, ouderen en ouderenorganisaties over het ontbreken van openbare toiletten op Schouwen-Duiveland.

De Maag Lever Darm Stichting zet zich al langere tijd in voor een actief toiletbeleid van gemeenten. Daarom diende de VVD dan ook in 2018 amendement om een toiletvoorziening bij de Haringvlietstraat te realiseren. De gekozen locatie lag centraal zodat bezoekers aan de winkels Retailpark Haringvlietplein als ook winkelend publiek richting het centrum er gebruik van kunnen maken. Dit werd met algemene stemmen aangenomen en zou worden uitgevoerd in 2019.


Helaas bleek het voorstel nog niet te zijn uitgevoerd en stond de voorziening tot onze grote verbazing op de lijst om wegbezuinigd te worden.  Onacceptabel en de VVD heeft dan ook de vraag gesteld: ”Hoe geloofwaardig ben je als raad, als aangenomen amendementen niet worden uitgevoerd?”. Het amendement voor het niet schrappen van de toiletvoorziening bij de Haringvlietstraat werd gesteund door de fracties van LSD, CDA, SGP, GL, SP en HvSD en behaalde dus een ruime meerderheid.