Twee vliegen in een klap!

In een tijd waar de behoefte aan mantelzorgers toeneemt en het beschikbare aantal afneemt moet je deze belangrijke groep mensen juist koesteren. Daarbij is het belangrijk blijvend onderzoek te doen naar het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers.

Een blijk van waardering richting deze groep is zeker op zijn plaats. Door een andere invulling te geven aan het mantelzorgcompliment, doormiddel van bonnen die alleen lokaal besteed kunnen worden, wordt er bezuinigd en profiteert de lokale economie op Schouwen-Duiveland mee. VVD en LSD waren initiatiefnemer bij het indienen van dit amendement dat met algemene stemmen werd aangenomen.