VVD motie voor verlenging verruiming terrassen met zeer ruime meerderheid aangenomen

Ondernemers moeten plannen, roosteren, inkopen en wat meer. Medewerkers willen graag weten waar ze aan toe zijn. Daarom heeft de VVD een motie ingediend om het college een zetje te geven, vaart te zetten met het verlengen van de tijdelijke vergunningen voor horecabedrijven waarmee zij hun zitcapaciteit kunnen behouden binnen de 1,5 meter regels.

In onze contacten met de lokale horeca ondernemers, werd iedere keer benadrukt, hoe groot het belang van verruiming van de terrassen was en is. Zonder enig uitzicht op versoepeling van de corona maatregelen, zou de huidige situatie moeten worden voortgezet tot er min of meer naar de normale bedrijfsvoering kan worden teruggeschakeld. De huidige vergunning loopt af op 1 oktober en pas maandag 21 september, al dan niet ingegeven door de door ons aangekondigde motie, is er door de gemeente een inventarisatieronde gestart onder de betrokken ondernemers.

 

Omslachtig en onnodig in de ogen van de VVD, want het is heel simpel, bij de invoering van de vergunning is alles al geregeld, waarom dan niet gewoon verlengen? En vooral, waarom nu pas? De hele zomer is er geen enkel uitzicht geweest op versoepeling van de coronamaatregelen dus alle tijd om de inventarisatie in gang te zetten en een evaluatie te hebben in september.

 

De motie kreeg direct bijval en is mede ingediend door de fracties van LSD, GL en CDA en ondersteund door alle andere fracties behalve de HvSD. We hopen dat het o zo belangrijke naseizoen ten volle kan worden benut.