Door de bomen het bos niet meer zien

Onze fractie is de laatste tijd overspoeld met mails van verontruste burgers over de herontwikkeling van de Oude Haven en dan vooral de daarbij geplande bomenkap. Een proces dat wederom geen schoonheidsprijs verdient.

Omwonenden voelen zich niet gehoord en er was volgens hen geen mogelijkheid tot inspraak. Onze fractie vindt het belangrijk dat tijdens een ingrijpend proces de omwonenden worden meegenomen in de besluitvorming.  Verder is het ook van belang dat de subsidie en de veiligheid niet in het geding komen.


Er zijn op dit punt meerdere moties en een amendement aangekondigd. LSD diende samen met het CDA bij de raadsvergadering van donderdag 24 september een amendement in, dat tijdens een ingelaste schorsing werd aangepast.  Alle punten van de VVD werden gewaarborgd in het voorstel en de VVD is mede indiener.