Touwtrekken om Evenementenpleintje Renesse

De snackwagen op het evenementenplein in Renesse blijft de gemoederen bezig houden. Dorpsraad, ondernemersvereniging en omwonenden zijn de afgelopen negen jaar betrokken geweest bij het opstellen van het masterplan en hebben aangegeven pertinent vast te willen houden aan het plan het evenemententerrein in te zetten voor evenementen en fietsenstalling.

Wanneer dan, voor individueel belang, op het allerlaatste moment een wijzigingsvoorstel wordt gedaan, is de VVD in het kader van een betrouwbare overheid en in het algemeen belang, tegen. Er zijn in een eerder stadium weloverwogen keuzes en afspraken gemaakt. Het college en ambtenaren hebben  jarenlang intensief samengewerkt met de belanghebbende partijen om tot een breed gedragen plan te komen. De VVD is benieuwd of de Politiek Partijen die doorgaans de burgerparticipatie hoog in het vaandel hebben staan komende raadsvergadering de daad bij het woord voegen.