Plannen in uitvoering

Voetbalvereniging WIK’57 krijgt eindelijk haar lichtmasten, Zonnemaire haar binnentuin en Dreischor extra benodigdheden voor het kabouterbos. Zoals we in alle dorpen informatie hebben verzameld voor aanvang van de begroting heeft de VVD dit samen met LSD ook in Kerkwerve gedaan.

Gerard van Wanrooij voorzitter van voetbalvereniging WIK’57 gaf aan dat er door het ontbreken van de verlichting er in de winter weinig gebruik van de velden kon worden gemaakt. Jeugd van Kerkwerve en Noordgouwe maar ook leden uit Brouwershaven en Scharendijke maken met grote regelmaat gebruik van de velden. De vereniging is belangrijk voor de sociale cohesie op Kerkwerve.

Het begon als een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. WIK gaf aan overbodig geworden lichtmasten te willen plaatsen en om kosten te besparen zouden ze zelf voor mankracht  zorgen voor graafwerk  en de bekabeling. Bij die plannen kregen zij een steuntje in de rug van René van der Gijp. De analist speelde in het tv-programma Veronica Inside het TOTO-spelletje voor WIK’57. Voor ons genoeg redenen om ons in te zetten, het resterende bedrag voor de uitvoering te reserveren.

Met het amendement 'Prioritering dorps- en stadsvernieuwing'  heeft de VVD vervolg gegeven aan de gevoerde gesprekken en  is er o.a. geld vrijgemaakt om onderstaande projecten in de komende periode te kunnen uitvoeren.

Ouwerkerk: onderzoek wandelpad buitengebied en voor een andere bestemming voor 't Eultje 

Nieuwerkerk: vooruitlopend op de dorpsvisie is geld beschikbaar gesteld voor een speeltuin.          

Zonnemaire: Vooruitlopend op de realisatie van het uitvoeringsplan geld gereserveerd voor een buurtplek die al sinds 2017 gewenst is.

Scharendijke: uitvoering dorpsvisie herinrichting Bethlehemplein en Dorpsstraat (gat van Scharendijke) en bestemmingsmogelijkheden pand Jop en de Putmeet.     

Dreischor: nieuwe speeltoestellen voor de kinderopvang/basisschool De Klimop en een bijdrage voor het kabouterbos en  voor het  'Rondje Dreischor'.

Bruinisse: Havenplateau Bruinisse aankleden met bijvoorbeeld paaltjes en/of plantenbakken.   

Renesse: Invoegend op de uitvoering van het Verkeersplan herinrichting van het parkeerterrein aan de Laone.  

Burgh-Haamstede: De uitvoering van de dorpsvisie Burgh-Haamstede loopt enige vertraging op ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Voor de projecten van de lijst die eenvoudig naar voren te halen zijn bepaalt nu de stuurgroep wanneer deze worden uitgevoerd, zonder verdere tussenkomst van de gemeenteraad.