Digitaal parkeervignet, meten is weten

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 25 februari hebben de fracties van de VVD Schouwen-Duiveland en Leefbaar Schouwen-Duiveland een amendement ingediend waarin is voorgesteld per 1 juli en indien mogelijk per 1 juni een digitale variant van het parkeervignet in te laten gaan.


In de commissievergadering gaf de VVD al aan dat een digitale variant van het parkeervignet de enige juiste keuze is. Starten met een papieren versie om later alsnog over te stappen is dan ook een valse start die voorbijgaat aan bestaande digitale systemen. Een voorstel om een vignet in te voeren is sympathiek, in beginsel eenvoudig, en ook goed te verdedigen. De financiële paragraaf is echter een stuk lastiger. De  raad moet af gaan  op aannames, aangezien exacte cijfers niet bekend zijn. De VVD-fractie voert een strakke koers wat betreft de kosten. Aannames geven de mogelijkheid voor politiek wenselijke oplossingen, maar maken niet inzichtelijk wat de uiteindelijke kosten zijn Voor de VVD een belangrijk punt. Feiten en cijfers wegen nu eenmaal zwaarder dan aannames. 

 

Als er bij de start nog niet echt kan worden uitgegaan van harde getallen dan moet je met een systeem starten waaruit die gegevens zijn te destilleren en waar na evaluatie mee kan worden gerekend én gestuurd. De VVD-fractie heeft na de eerste presentatie zelf contact gezocht met serviceproviders zoals Yellowbrick en het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten.


Hiermee krijgen we ook nog beter inzicht in het gebruik van de parkeerplaatsen en de werkelijke inzet van het digitale vignet. Dat is wat de VVD betreft een mooie bonus want dergelijke data staan aan de basis van een keur aan inzichten en voorstellen in de toekomst.