Geachte minister-president Rutte, beste Mark,

Wij weten dat je graag fietst en je vakanties vaak doorbrengt op een eiland. Daarom nodigt VVD Schouwen-Duiveland je van harte uit voor een fietstocht op ons bijzondere eiland. Zo ervaar je hoe mooi wij wonen, werken en recreëren. Als je er dan toch bent, vragen we onderweg je aandacht voor een aantal onderwerpen die vanuit Den Haag nog wel een extra zetje kunnen gebruiken. Laten we het thema van het VVD verkiezingsprogramma, ‘Samen sterker verder’ gelijk in praktijk brengen.


Alleen van wind kan je niet leven

Dus met z’n allen op de fiets, sportief en energieneutraal. Zeeland heeft als enige regio (van de 30 in Nederland) een goedgekeurde conceptstrategie Regionale Energie Strategie. We kunnen nu een plan van aanpak gaan maken. Belangrijk daarbij is het vergroten van de bewustwording. Daarnaast wordt onderzocht welke energiebronnen voor Zeeland realistisch zijn, want alleen van de wind kan je niet leven. We zouden ook veel meer gebruik willen maken van zonne-energie, maar worden hier op Schouwen-Duiveland beperkt door een vol 50kVnet, waardoor duurzame oplossingen worden vertraagd.

 

Haalbaar en betaalbaar

Mark, we rekenen erop dat jij en de VVD, na de verkiezingen maximale druk uitoefenen om ons eiland te ontsluiten, zodat we veel meer daken kunnen benutten voor zonnepanelen. Om ons eiland naar een klimaat neutrale toekomst te leiden, sturen wij met onze VVD fractie in de Provinciale Staten aan op beleid dat aansluit bij de praktijk van alledag. Want haalbaar, betaalbaar en draagvlak bij inwoners en bedrijven zijn voor ons belangrijke voorwaarden bij de invoering van de Regionale Energie Strategie.


Doorstroming op de woningmarkt

Fietsend over het eiland zie je hoe fijn we hier wonen. Zeeland is erg in trek bij nieuwkomers, waardoor er krapte op de huizenmarkt ontstaat en de huizenprijzen snel stijgen. Wij willen de woningmarkt opschudden, zodat de doorstroming op gang komt en starters op de woningmarkt ook een kans krijgen.

 

Strijden voor zoetwater

Het kan je ook niet zijn ontgaan, dat we omringd worden door water. Daar binden we hier op Schouwen-Duiveland al heel lang de strijd mee aan. Een bezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is dan ook zeker aan te raden. Momenteel strijden we ook voor water, zoet water welteverstaan. Wij dringen aan op een concrete oplossing voor het zoetwatertekort, om het goud van onze gemeente, ons platteland, te kunnen beschermen. Zoetwatertoevoer is noodzakelijk voor het voortbestaan van onze natuur en de agrarische sector. We zijn heel blij met de steun vanuit de gemeente en de provincie, maar doen ook een beroep op de Rijksoverheid. Kun je ons helpen bij het realiseren van een infrastructuur voor zoetwatervoorziening?

 

Op weg naar herstel

Voor nu even genoeg gefietst, laten we afsluiten met een drankje en een bitterbal in één van de vele horecagelegenheden die Schouwen-Duiveland rijk is. Dit is een extreem zwaar jaar geweest en niet alleen voor onze (horeca)ondernemers. Bij de veel van de ruim vierduizend ondernemers op Schouwen-Duiveland zal het jaren duren voordat ze er bovenop zijn, houden ‘jullie daar in Den Haag’ ook rekening mee?

 

Je begrijpt Mark, één dagje fietsen op Schouwen-Duiveland is niet genoeg. Kom na de verkiezingen wat langer genieten van ons eiland en krijg net als wij een band met Schouwen-Duiveland.