Noodtoestand en/of een kritieke situatie met hoge prioriteit een stap te ver

In de raad Donderdag 25 Maart stond de motie over de petitie voor het uitroepen van de klimaatnoodtoestand voor Schouwen-Duiveland, op het programma. Enkele uren voordat de motie werd ingediend werd in een ultieme poging alle partijen in te laten stemmen met deze motie de term noodtoestand afgezwakt in ‘geeft gehoor aan de petitie van het bestuur van de stichting BewuSD om te verklaren dat het klimaat een kritieke situatie met hoge prioriteit schept waardoor dringende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen. In haar bijdrage gaf fractievoorzitter Margo Lemsom een toelichting op de keuze van de VVD deze motie niet ondersteunen.

Het mag duidelijk zijn dat de VVD het belang inziet van bewustwording inzake het klimaat. We zijn wij er trots op,  dat de provincie Zeeland de enige regio  in Nederland is, die een goedgekeurde conceptstrategie Regionale Energie Strategie heeft opgesteld.


Het nationaal Klimaatakkoord beschrijft hoe we in Nederland de mondiale klimaatafspraken van Parijs vertalen naar een beleid en een uitvoeringsagenda. Wij voeren dat ook uit op regionaal niveau  ‘Parijs op z’n Zeeuws’. Er is een solidair onderschreven Hoogwaterbeschermingsprogramma en  een voorontwerp voor  de Zeeuwse omgevingsstrategie  waarin de onderwerpen duurzaamheid, klimaat en CO2-neutraliteit (koolstofdioxide) aan de orde komen.


Op veel en belangrijke onderwerpen maken we met de provincie en de andere Zeeuwse gemeenten reeds regionale afspraken. Dit gaat in goed overleg en in een constructieve samenwerking. Hiernaast zijn er diverse eilandelijke partijen die aan de weg timmeren naast of onder de vlag van Het Mobiliteitsplatform Schouwen-Duiveland Op Weg


Over al deze plannen hebben we meegepraat en zijn door ons goedgekeurd. Wij hebben vertrouwen in deze plannen . Onze fractie had daarbij geen knagend onderbuikgevoel dat er iets miste voor de uitvoering.

 

Wij zijn overtuigd van de goede bedoelingen van BewuSD zeker nu enkele  bestuursleden afstand hebben genomen van hun eerdere activistische sympathieën  Wij omarmen het enthousiasme en zijn content met partijen die bijdragen aan  bewustwording en daarbij een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord. Wij streven immers hetzelfde doel na en werken hard om die doelen te behalen.

 

  •  Echter er zijn inderdaad ook maren aan verbonden. Een ‘klimaat noodtoestand’ uitroepen in de provincie Zeeland waar de gevolgen van 1953 nog steeds zichtbaar en voelbaar zijn, gaat voorde VVD een stap te ver. De bestikkering van plaatsnaamborden met de tekst “Verdronken Dorp in 2100?' was bedoeld om een schokeffect teweeg brengen. Dat is zeker gelukt, maar kwam hard aan bij veel inwoners van Schouwen-Duiveland. ·   
  • BewuSD geeft aan dat de petitie meer is dan een symbolisch gebaar. Terwijl  juist in de motie dit wordt omschreven  als iets met een symbolisch waarde”. Wij vragen ons nu af: Gaan we hier voor een symbolisch akkoord voor de bühne, of  formuleren we gezamenlijk  haalbare en betaalbare klimaatdoelstellingen
  • De doelstellingen beschreven in de motie over het inspannen voor meer coördinatie en communicatie binnen het college, betreffen naar ons inzicht het basaal functioneren van het college. Een aan te stellen regisseur zou bij een goed samenwerkende en functionerende  organisatie niet nodig moeten zijn. De VVD heeft keer op keer aangegeven kritisch te zijn op personeelskosten binnen het gemeentelijk apparaat.
  • Dat er 800 personen de petitie van BewuSD ondertekenden geeft aan dat er  onder 3% van de stemgerechtigden van Schouwen-Duiveland  draagvlak is om een klimaat noodtoestand uit te roepen. De  97% van de bewoners die deze petitie niet hebben ondertekend hebben misschien minder  (media) aandacht gehad, maar dat zal ons oordeel niet beïnvloeden.        

Het klimaat, energie, duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke thema’s die ook  hoog op de VVD agenda staan, maar realistische klimaatdoelstellingen behaal je niet doormiddel van symboolpolitiek en daarom stemt de VVD tegen de motie

·